×

หุ้นน้องใหม่ DITTO เปิดเทรดวันแรก ราคาพุ่ง 140% จากราคา IPO

06.05.2021
  • LOADING...
หุ้น DITTO

หุ้น บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันนี้ (6 พฤษภาคม) เป็นวันแรก โดยราคาหุ้นปิดตลาดที่ 18.00 บาท เพิ่มขึ้น 140% เมื่อเทียบกับราคาที่เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 7.50 บาท 

 

สำหรับ DITTO ประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร 2. ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ และ 3. ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่ายงานราชการต่างๆ

 

ทั้งนี้ DITTO มีทุนชำระแล้ว 220 ล้านบาท มีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญเดิม 360 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือหุ้น IPO 80 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ที่ 28.85 เท่า และคิดเป็นมูลค่าระดมทุนราว 600 ล้านบาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวทำให้ DITTO มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ราคา IPO อยู่ที่ 3.3 พันล้านบาท 

 

ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DITTO กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจจัดการเอกสารมาแล้วกว่า 20 ปี มีสำนักงาน คลังสินค้า และสาขารวม 4 แห่ง ซึ่งการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปขยายศูนย์กระจายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับให้บริการบนระบบคลาวด์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 

DITTO มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร ถือหุ้น 71.59% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising