×

ดีอีเอสหารือนำ ‘ไทยชนะ’ ปรับใช้ให้เหมาะสมหน่วยงานรัฐ ย้ำไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2020
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก

 

โดยทางดีอีเอสกล่าวย้ำถึงแนวทางการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อป้องกันภัยโควิด-19 ว่า ควรดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการข้อมูล ให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล รวมทั้งขั้นตอนในการจัดเก็บต้องไม่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2552   

 

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถนำแพลตฟอร์ม ‘ไทยชนะ’ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานได้

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising