×

ศรีสุวรรณ ยื่นหนังสือถาม ป.ป.ช. เหตุใดกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้คะแนนความโปร่งใสไร้ทุจริต เต็ม 100

โดย THE STANDARD TEAM
03.01.2023
  • LOADING...

วันนี้ (3 มกราคม) ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือสอบถามและขอคำตอบจากประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้คะแนน ‘ระดับ A’ โดยเฉพาะหมวดการป้องกันการทุจริตฯ ได้ 100 จากเต็ม 100 นั้นผิดพลาดหรือไม่

 

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ตัวแทน ป.ป.ช. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมตัว รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรณีเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม โดยมีการล่อซื้อ ติดกล้องวงจรปิด จนเจ้าหน้าที่ตำรวจตามเข้าไปค้นพบเงินสดบนโต๊ะทำงาน และห้องแต่งตัวประมาณ 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงราชการไทยอยู่ในขณะนี้อย่างกว้างขวาง

 

แต่ปรากฏว่าผลการประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้คะแนนสูงลิ่วมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมินในปี 2564 ได้ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยถึง 88.44 คะแนน ล่าสุดในปี 2565 พบว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ มีระดับคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับ 85.79 คะแนน และมีระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ที่ระดับ A (ช่วงคะแนน 85-94.99) ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ‘ระดับสูงมาก’ ซึ่งมีหลายตัวชี้วัด มีคะแนนเต็ม 100 ทั้งสิ้น อาทิ การป้องกันการทุจริต เป็นต้น

 

ศรีสุวรรณระบุเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการประเมินฯ ดังกล่าว มีผลเป็นรูปธรรมที่ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนเยี่ยงนี้ ต้องถาม ป.ป.ช.ว่าระเบียบวิธีการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS จะยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่ หรือว่ามีอะไรที่ซ่อนไว้เบื้องลึกของการประเมินที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ได้ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.41(1) บัญญัติ ผลการประเมินจึงออกมาค้านสายตาและความรู้สึกของประชาชนเช่นนี้

 

“ดังนั้นเมื่อสังคม ‘จับโป๊ะ’ ได้ว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ป.ป.ช. ที่มีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นตัวอย่างแบบนี้ สมควรที่ ป.ป.ช. จะต้องยกเลิกโครงการฯ นี้ไปเสียหรือไม่ เพราะรัฐต้องเสียเงินงบประมาณที่นำมาใช้กับโครงการนี้ไปเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เงินจากภาษีประชาชนมาจัดทำโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ITA Awards ให้หน่วยงานต่างๆ อีกกว่า 2,000 หน่วยงาน ซึ่ง ณ วันนี้ประชาชนยังจะมีความเชื่อถือผลการประเมินเยี่ยงนี้ได้อยู่หรือไม่” ศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising