×

ประชาธิปัตย์ ฝากนายกฯ ใช้เงินกู้ 4 แสนล้าน รอบคอบ โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น

โดย THE STANDARD TEAM
07.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (7 กรกฎาคม) องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 วงเงิน 400,000 ล้านบาทว่า ในวันพรุ่งนี้ (8 กรกฎาคม) คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีการพิจารณาอนุมัติงบเงินกู้ที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มาแล้ว ในล็อตแรกประมาณ 80,000 ล้านบาท ขอฝากให้ ครม. พิจารณาด้วยความรอบคอบ ดูให้ละเอียดว่ามีโครงการผ่านการกลั่นกรองมาเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

 

องอาจกล่าวว่า ครม. ควรดูว่าโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและการสร้างงานใหม่ในชุมชนได้ทันที เพื่อให้เม็ดเงินกระจายไปถึงมือชาวบ้านโดยตรงอย่างแท้จริงหรือไม่ ไม่ใช่ปล่อยให้มีแต่โครงการที่เม็ดเงินไปผ่านมือผู้รับเหมาหรือบริษัทที่ปรึกษาต่างๆ 

 

นอกจากนั้น ครม. ควรดูว่ามีโครงการที่จะไปกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนเพียงใด เพราะขณะนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศยังไม่ได้รับอานิสงส์จากการปลดล็อกมากเท่าที่ควร ควรมีการอัดเม็ดเงินลงไปกระตุ้นมากกว่านี้

 

องอาจกล่าวอีกว่า เงินก้อนแรกจากเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะผ่าน ครม. ถือว่าเป็นเงินก้อนสำคัญที่ ครม. ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าเงินกู้จะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนของประเทศอย่างแท้จริง ไม่ใช่ใช้เงินกู้แบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตามใจผู้มีอำนาจ ควรใช้ให้ตรงจุด เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

.

ถึงแม้งบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทจะกำหนดไว้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม แต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน งบเงินกู้นี้น่าจะช่วยประคองสถานการณ์ไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศหดตัวมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือตามที่มีการคาดการณ์กัน

 

“การพิจารณาของ ครม. ในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้จะเป็นด่านแรกของการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาท ที่จะพิสูจน์ให้คนทั้งประเทศเห็นว่าการพิจารณาโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าหรือไม่ เป็นการใช้เงินกู้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือเป็นการใช้เงินกู้เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งตามที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์”

 

องอาจกล่าวว่า ถ้า ครม. โดยการนำของนายกรัฐมนตรีสามารถพิจารณาใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทล็อตแรกนี้ไปได้ด้วยดี ไม่มีข้อครหานินทา ก็จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อการใช้เงินกู้ที่เหลืออยู่ แต่ถ้า ครม. พิจารณาแบบไม่รอบคอบ ปล่อยให้โครงการที่ไม่สมควรใช้เงินกู้ผ่านออกมา ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาล จึงขอให้ ครม. พิจารณาใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ก่อให้เกิดผลคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising