×

ประชาธิปัตย์ ตั้งกรรมการกำหนดเกณฑ์เลือกหัวหน้าพรรคให้เสร็จใน 5 วัน เตรียมเคาะวันประชุมใหญ่ 24 เม.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
18.04.2019
  • LOADING...
ประชาธิปัตย์

นายธนา ชีรวินิจ รักษาการโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรคฯ ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นประธาน, ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน, นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ, นายราเมศ รัตนะเชวง, นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ, น.ต. สุธรรม ระหงษ์ และนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวนี้ไปกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกหัวหน้าพรรคให้เสร็จภายใน 5 วัน แล้วให้นำเสนอกรรมการบริหารพรรค เพื่อดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เม.ย. นี้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories