×

พิษซัพพลายเชนป่วน ‘เดลต้า’ กำไรไตรมาส 3/64 ลดลง 54% ผลกระทบต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง และบันทึกขาดทุนจากน้ำท่วมคลังสินค้า

27.10.2021
  • LOADING...
เดลต้า

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 ปีนี้ มีกำไรสุทธิ 1,191 ล้านบาท ลดลง 54% จากงวดปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบหลักอย่างเซมิคอนดักเตอร์ชิปเซ็ตราคาเพิ่มขึ้น รวมถึงผลกระทบจากโควิดที่กระทบห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก พร้อมตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจากอุทกภัยน้ำท่วมโรงงานบางปูจำนวน 393 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 4,603 ล้านบาท ลดลง 16%

 

DELTA เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/64 กำไรสุทธิ 1,191.26 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.96 บาท ลดลง 54.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 2,642.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.12 บาท

 

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 4,603.42 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.69 บาท ลดลง 16.61% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 5,520.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 4.43 บาท

 

ทั้งนี้ ยอดขายสินค้าและบริการในไตรมาส 3/64 มีจำนวน 21,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Cloud Storage และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center พร้อมกับการเติบโตที่โดดเด่นของกลุ่มโซลูชันสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้

 

อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้มีจำนวน 4,103 ล้านบาท ลดลง 10.4% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการขึ้นราคาของวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ชิปเซ็ต จากกำลังการผลิตที่จำกัดของการผลิตแผงวงจรบนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ต้นน้ำ และการหยุดชะงักของการประกอบชิปเซ็ตปลายน้ำ เนื่องจากการระบาดของโควิดที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

 

ส่วนกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3/64 มีจำนวน 1,134 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงจาก 15.1% ของงวดเดียวกันของปีก่อนเป็น 5.3% เป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งการตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจากอุทกภัย ส่วนอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 14.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 5.6%

 

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมการวิจัยและพัฒนา) มีจำนวน 2,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 10.8% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรการขนส่งบางส่วนไปทางเครื่องบิน เพราะการขนส่งทางเรือมีขีดจำกัด ไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

 

DELTA รายงานว่า อุทกภัยในเดือนสิงหาคม 2564 ทำให้คลังสินค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย โดยบริษัทได้สำรวจความเสียหายและบันทึกผลขาดทุนจากอุทกภัยจำนวน 393 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยความเสียหายของสินค้าคงเหลือจำนวน 331 ล้านบาท ความเสียหายของสินทรัพย์ถาวร 19 ล้านบาท และค่าเสียหายอื่นๆ 43 ล้านบาท จำนวนน้ีได้รวมมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของสินทรัพย์ถาวรที่เสียหายและที่ต้องจัดซื้อทดแทน

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำประกันความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และจะรับรู้มูลค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเมื่อได้รับหนังสือยืนยันการจ่ายค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising