×

สธ. จัดบริการการแพทย์วิถีใหม่ ส่งยาถึงบ้าน ลดความแออัดใน รพ. ป้องกันโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
15.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (15 พฤษภาคม) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก จึงต้องกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น การรักษาระยะห่างในสังคม (Social Distancing) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 

 

รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การเพิ่มระยะห่าง ลดความแออัดที่โรงพยาบาล มีการจัดกลุ่มผู้ป่วยและจัดบริการให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึง และยกระดับคุณภาพบริการ ระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของประเทศ

 

นอกจากนี้ ดร.สาธิต กล่าวต่อว่าการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) มุ่งเน้นการรักษาให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล โดยแยกกลุ่มประเภทผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่มคือ 

  1. กลุ่มที่ดูแลตนเองได้ดี ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ ไม่ต้องมาโรงพยาบาล ใช้การจัดส่งยาให้ต่อเนื่อง
  2. กลุ่มที่ต้องการปรึกษาแพทย์ด้วยคำถามหรือปัญหาเล็กน้อยบางอย่างโดยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ให้บริการ Tele-medicine โดยผ่านระบบการสื่อสาร
  3. กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องมาพบแพทย์โรงพยาบาลจริง รวมทั้งพัฒนา Digital Solution เป็นเครื่องมือให้แพทย์และคนไข้สามารถติดต่อพูดคุยและปรึกษากันโดยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล และใช้เทคโนโลยีอื่นๆ มาช่วยอำนวยความสะดวกในการบริการด้วย

 

ทางด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เกิดการพัฒนาและปรับระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ (New Normal Medical Service) คือมีระบบการแบ่งกลุ่มและจัดบริการตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล ตามระดับความรุนแรง ความซับซ้อน ความเร็วของการดำเนินโรค รวมถึงการจัดระบบสนับสนุนการดูแลตนเอง

 

เช่น ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพ แอปพลิเคชันและสื่อ ระบบติดตามรายบุคคล ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ ฐานข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกัน ระบบบริการที่เข้าถึงง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยระบบเทคโนโลยีที่ใช้ลงทะเบียนหรือนัดหมายล่วงหน้าทางออนไลน์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ Drive-thru การรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน การส่งยาทางไปรษณีย์ การปรึกษาทางไกล ระบบการบริหารจัดการเตียงร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ ยกระดับความปลอดภัยด้านการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ทั้งการจัดสถานที่ อุปกรณ์ป้องกัน ระบบบริการ และความรู้บุคลากร

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising