×

พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 13 พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ ให้คำมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักนิติธรรมและคุณธรรม

โดย THE STANDARD TEAM
01.10.2022
  • LOADING...
ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

วานนี้ (30 กันยายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. คนใหม่ ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพและเดินตรวจแถวกองเกียรติยศ จากนั้นได้วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 และพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 ก่อนเดินเข้าพิธีในห้องศรียานนท์ โดยมีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง 

 

จากนั้นได้มีการทำพิธีลงนามในหนังสือส่งมอบหน้าที่ และมีการมอบธงและตราประจำตำแหน่งให้กับ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ซึ่งจะเป็น ผบ.ตร. คนที่ 13 พร้อมกันนี้ พล.ต.อ. สุวัฒน์กล่าวแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ โดยระบุว่า ผมขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ ซึ่งท่านได้แสดงผลงานดีเด่นให้ประจักษ์ต่อสายตามาโดยตลอด จึงเชื่อมั่นว่า ผบ.ตร. ท่านใหม่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของ ผบ.ตร. และเป็นผู้นำได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์แก่ทางราชการสืบไป 

 

ด้าน พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์กล่าวว่า นับเป็นเกียรติยศและเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตนดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทั้งจักปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ 

 

และขอขอบคุณ พล.ต.อ. สุวัฒน์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ซึ่งท่านเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตนขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ตลอดจนสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ และจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรมและคุณธรรมตามครรลองแห่งกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนขนบธรรมเนียมที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม 

 

จากนั้น ชุดสยบไพรีและบูรพา 491 ตั้งแถวทำซุ้มปืนเพื่อให้ พล.ต.อ. สุวัฒน์ซึ่งเป็นเสมือนครูงานสืบสวนเดินลอดผ่าน ตลอดทางมีตำรวจทั้งชายหญิงยืนตั้งแถวพร้อมกับถือดอกกุหลาบมอบให้กับ พล.ต.อ. สุวัฒน์

 

ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising