×

ดีเดย์ฉีดวัคซีนลัมปีสกินวันแรก รมช.เกษตรฯ เผยนำเข้าวัคซีนแล้ว 6 หมื่นโดส ล็อตที่ 2 อีก 3 แสนโดส เตรียมกระจายทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
12.06.2021
  • LOADING...
ลัมปีสกิ

วันนี้ (12 มิถุนายน) ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คิกออฟและกำกับดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Vaccine: LSDV) พร้อมมอบสารกำจัดแมลงพาหะ แร่ธาตุก้อน และหญ้าแห้งอัดฟ่อน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบ โดยมี ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม

     

มาตรการหลักในการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ ได้แก่

  1. หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง 
  2. กางมุ้ง-เก็บกวาด ทำความสะอาดคอกเป็นประจำ 
  3. กำจัดแมลง แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงเพื่อดูแลเฉพาะ และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเด็ดขาด 
  4. รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ 
  5. บริหารวัคซีนให้ตรงเป้าและมีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการฉีดวัคซีนลัมปีสกินในสัตว์ชนิดโค-กระบือ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นแผนเดียวกัน มีความปลอดภัยต่อสัตว์และเป็นไปตามหลักวิชาการ มีการประเมินความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในพื้นที่ และประเมินประสิทธิภาพการคุมโรคหลังจากฉีดวัคซีน

     

สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากกรณีโค-กระบือเสียชีวิตจากโรคลัมปีสกินนั้น มาตรฐานเดิมสำหรับอัตราเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเจ้าของโค-กระบือตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัวเป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากเกษตรกร สัตว์อายุน้อยกว่า 6 เดือน โคจ่ายเงินเยียวยา 6,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 8,000 บาทต่อตัว จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัวต่อราย, อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 12,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 14,000 บาทต่อตัว, อายุมากกว่า 1-2 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 16,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 18,000 บาทต่อตัว, อายุมากกว่า 2 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 20,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 22,000 บาทต่อตัวนั้น ตนกำลังพิจารณานำเรื่องหารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อขอปรับเรตการจ่ายเงินชดเชยให้เพิ่มมากขึ้นจากมาตรฐานเดิม และจากเดิมจ่ายเงินชดเชยต่อการตายเพียงไม่เกิน 2 ตัวก็จะเสนอให้ปรับจ่ายตามจำนวนการเสียชีวิตจริง

     

ประภัตรกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน (LSDV) มาแล้วล็อตแรก 60,000 โดส ล็อตที่สอง 300,000 โดส และขณะนี้มีภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนการนำเข้าวัคซีนเพิ่มอีกนับล้านโดส เพื่อให้เพียงพอและสามารถหยุดการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมปศุสัตว์ก็พร้อมผลักดันภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ทั้งนี้วัคซีนล็อตแรกได้ถูกกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศตามความเหมาะสมแล้ว

     

นอกจากนี้ยังได้แนะนำโครงการประกันโค-กระบือของกรมปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยจ่ายเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท จ่ายทั้งสิ้น 4 เดือน คุ้มครองการตายทุกกรณี จ่ายเงิน 30,000 บาทต่อตัว และโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ล้านละร้อย โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มให้ได้ 7 คน จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนทำเกษตรกรรม โดยมีตลาดรองรับผลผลิต ก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)       

 

โดยหากเกษตรกรสนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising