×

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำร่องวันแรก ฉีดวัคซีนพระราชทาน ‘Sinopharm’ ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส สูงอายุ พิการ และชุมชนโดยรอบ 6,400 ราย

โดย THE STANDARD TEAM
25.06.2021
  • LOADING...
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันนี้ (25 มิถุนายน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือก Sinopharm ณ อาคาร 9 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก Sinopharm สำหรับกลุ่มบุคคลในองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนระยะที่ 1 และเลือกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งมีศักยภาพรองรับการฉีดได้ถึง 5,000 คนต่อวัน โดยนำร่องฉีดวัคซีน Sinopharm พระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ นำเงินทุนมาจัดซื้อวัคซีนตัวเลือก Sinopharm และพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 6,400 โดส ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อนำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด

 

จากนั้นช่วงเวลา 09.30 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ เข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือก Sinopharm ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน

 

สำหรับวัคซีนตัวเลือกจากบริษัท Sinopharm ที่ใช้ในประเทศไทยผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (BIBP) เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศไทยในการดำเนินการประสานติดต่อและนำเข้าวัคซีน Sinopharm จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก Sinopharm ระยะที่ 1 ให้สำหรับองค์กรนิติบุคคลและหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนค่าวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinopharm โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกำหนดอัตราค่าวัคซีนอยู่ที่ 888 บาทต่อโดส รวมค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา พร้อมประกันผลข้างเคียงจากเมืองไทยประกันภัย

 

ทั้งนี้ ได้เปิดให้องค์กรได้ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนผ่านระบบออนไลน์เข้ามาระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 และได้ประกาศการจัดสรรวัคซีนไปแล้วให้กับ 6,437 องค์กร เป็นจำนวน 779,300 คน โดยพิจารณาตามประเภทการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ โดยวัคซีนตัวเลือก Sinopharm ล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส ได้จัดส่งมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้เริ่มทยอยส่งวัคซีนให้สถานพยาบาลที่รับฉีดวัคซีนตัวเลือก Sinopharm กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งจะเริ่มกระจายฉีดให้กับองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ

 

วัคซีนพระราชทาน

วัคซีนพระราชทาน

วัคซีนพระราชทาน

วัคซีนพระราชทาน

 

พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising