×

‘เดลิเวอรี’ พระเอกขี่ม้าขาว ช่วยดัน CP ALL ฟาดรายได้ 137,675 ล้านบาท โต 7.5% และมีกำไรสุทธิ 2,190 ล้านบาท ลดลง 24.2%

11.08.2021
  • LOADING...
CP ALL

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 มีรายได้รวม 137,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ รวมถึงกลยุทธ์ O2O ของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น รวมถึงความได้เปรียบจากฐานรายได้ที่ต่ำจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดแย่ลง ภาครัฐมีการออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆ รวมถึงลดการเคลื่อนย้ายและเดินทาง งดเว้นกิจกรรมในเวลากลางคืนในจังหวัดที่มีการระบาดรุนแรงสูง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้น

 

ขณะเดียวกัน ด้วยต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น และการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนครบกำหนดด้วยการออกหุ้นกู้สกุลบาท และอัตราดอกเบี้ยคงที่ทดแทนในระหว่างไตรมาส จึงส่งผลให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,190 ล้าน บาท ลดลง 24.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 

สำหรับรายได้หลักของ CPALL ยังคงมาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้ชื่อ 7-Eleven ซึ่งไตรมาสนี้เปิดร้านสาขาใหม่รวมทั้งสิ้น 156 สาขา ณ สิ้นไตรมาส 2 มีร้านทั่วประเทศ 12,743 สาขา 

 

7-Eleven มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 74,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันเท่ากับ 67,767 บาท และยอดขายเฉลี่ยของร้านสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 2.1% โดยมียอดซื้อต่อบิลโดยประมาณ 82 บาท ในขณะที่จำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 823 คน 

 

ทั้งนี้ CPALL ได้มีการปรับกลยุทธ์ รวมถึงการนำกลยุทธ์ O2O มาใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เช่น 7-Eleven Delivery, All Online และ 24Shopping เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมถึงสินค้าภายในร้าน 7-Eleven ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งบริการส่งถึงปลายทางหรือรับสินค้าที่ร้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มรายได้จากการขาย สามารถชดเชยผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

ในไตรมาส 2/64 สัดส่วนของรายได้จากกากการขาย 74.9% มาจากสินค้ากลุ่มอาหาร และ 25.1% มาจากสินค้าอุปโภค (ไม่รวมบัตรโทรศัพท์) โดยสัดส่วนรายได้จากการขายของสินค้ากลุ่มอาหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มมีการเติบโตดีและได้เปรียบจากฐานที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสรุปแล้ว 7-Eleven มีกำไรสุทธิ 4,822 ล้านบาท ลดลง 12.1%

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising