×

ข้อแนะนำการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

04.06.2021
  • LOADING...
ผู้ป่วยจิตเวช ฉีดวัคซีนโควิด-19

สำหรับผู้ป่วยจิตเวช ไม่ว่าจะด้วยภาวะอาการซึมเศร้า ไบโพลาร์ หรือกำลังรักษาตัวด้วยโรคอื่นๆ อยู่ และกังวลว่าตนเองควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไปฉีดวัคซีนดี นี่คือคำแนะนำที่เรารวบรวมมาเพื่อให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และอย่าลืมปรึกษาแพทย์ประจำตัวที่ดูแลรักษาในกรณีที่ไม่มั่นใจในคำแนะนำ

 

  • รับประทานยาต่อเนื่องและดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้คงที่ โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์ก่อนและหลังฉีดวัคซีน
  • พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
  • ไม่ควรลดยา เพิ่มยา หรือปรับยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือถอนยาได้
  • ยาจิตเวชส่วนใหญ่ปลอดภัยต่อการฉีดวัคซีน ยังไม่พบรายงานถึงปฏิกิริยาระหว่างยาจิตเวชกับวัคซีนโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564)
  • ปรึกษาจิตแพทย์ที่ดูแลรักษาอีกครั้ง หากรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการรักษาและการฉีดวัคซีน

 


ผู้ป่วยจิตเวช และผู้มีความบกพร่องทางจิต เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง ออทิซึม โรคจิตเภท และโรคทางอารมณ์ ฯลฯ อาจมีความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีนและมีความเสี่ยงจากอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการป้องกันการติดเชื้อของตนเอง ครอบครัวและชุมชนควรมีส่วนช่วยผู้ป่วยจิตเวชในการเข้าถึงวัคซีน


 

ผู้ป่วยจิตเวช ฉีดวัคซีนโควิด-19

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

อ้างอิง:

  • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • กรมสุขภาพจิต
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising