×

ประกาศกึ่งล็อกดาวน์ กทม.-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ห้ามกินในร้าน-ห้างปิด 3 ทุ่ม-ห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ มีผล 28 มิถุนายนเป็นต้นไป

โดย THE STANDARD TEAM
27.06.2021
  • LOADING...
BREAKING_NEWS

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 25)

สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง สั่งหยุดทำงานก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน โดยให้อำนาจผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าฯ จังหวัดปริมณฑลเป็นผู้สั่งปิด

2. การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรวมร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ ให้ซื้อแบบกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ให้เปิดได้ถึง 21.00 น. งดโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ พื้นที่นั่งกินอาหาร

4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ให้เปิดได้ แต่ให้งดการจัดประชุม การสัมมนา และจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค

6. เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการสั่งปิดชุมชน หรือสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว

7. ให้ประชาชนงดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่ม งานเลี้ยงรื่นเริงในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม

สำหรับมาตรการและข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้บังคับใช้ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) และพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา)

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising