×

ไม่ใช่แค่พื้นที่สาธารณะ แต่นั่งในรถที่มีคนมากกว่า 1 คน ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย

26.04.2021
  • LOADING...

นอกจากมาตรการลงโทษประชากรหรือพลเมืองผู้ฝ่าฝืนกฎ กรณีไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องยามอยู่ในที่พื้นที่สาธารณะแล้ว 

 

ล่าสุดวันนี้ (26 เมษายน) ทางฝ่ายกฎหมายของกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่า กรณีโดยสารรถยนต์มากกว่า 1 คนขึ้นไป ทั้งผู้โดยสารและคนขับต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย มิฉะนั้นจะต้องโทษปรับตามความผิดมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เช่นเดียวกับพื้นที่สาธารณะอื่นๆ 

 

เหตุที่เป็นเช่นนั้น ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า เจตนาของประกาศคือป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ในรถด้วย จึงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

โดยโทษของการทำผิดกฎครั้งนี้ ยังคงเป็นโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ตามดุลยพินิจของศาล

 

ฉะนั้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะเราไม่รู้หรอกว่า คนรอบตัวเราในแต่ละวัน มีเหตุให้พบเจอหรือต้องปฏิสัมพันธ์กับใครบ้าง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising