×

กกต. ส่งศาล รธน. ยุบพรรคอนาคตใหม่ กู้เงินธนาธร 191.2 ล้านบาท

12.12.2019
 • LOADING...

ยุบพรรคอนาคตใหม่

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารเผยแพร่ข่าวระบุว่า ที่ประชุม กกต. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ประชุมเห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากธนาธรเป็นเงินจำนวน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันฝ่าฝืน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72 

 

จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรา 72 ระบุว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

คำถามที่ตามมาคือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้

 

สติธร ธนานิธิโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD ว่า ถ้ายึดตามเอกสารแถลงข่าวสั้นๆ ของ กกต. เท่ากับว่า กกต. เลือกใช้มาตรา 72 ของ พ.ร.ป. พรรคการเมือง ในการเอาผิดกับพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้นผลในทางลบหากยึดตามกฎหมายข้อนี้คือพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบพรรค กรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ไม่กำหนดปี) ขณะที่ ส.ส. ของพรรคต้องหาสังกัดใหม่ภายใน 60 วัน

 

ขณะที่หากกรรมการบริหารพรรคทั้ง 15 คนถูกสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส่วนกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ 10 คนจะพ้นจากตำแหน่งด้วย 

 

 1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 2. ปิยบุตร แสงกนกกุล (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 
 3. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 
 4. ชำนาญ จันทร์เรือง (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 
 5. พล.ท. พงศกร รอดชมภู (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 
 6. รณวิต หล่อเลิศสุนทร (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 7. นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 8. ไกลก้อง ไวทยการ (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 
 9. พรรณิการ์ วานิช (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 
 10. สุรชัย ศรีสารคาม (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 
 11. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 
 12. ชัน ภักดีศรี (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 13. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 
 14. สุนทร บุญยอด (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 15. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ (ส.ส. บัญชีรายชื่อ) 

 

อย่างไรก็ตาม กรณี ส.ส. บัญชีรายชื่อ 10 คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรค หากพ้นจากตำแหน่งจะถูกทดแทนอย่างไรนั้นยังมีปัญหาทางข้อกฎหมายให้พิจารณา เบื้องต้นมี 3 ทาง ได้แก่

 

 1. ดันบัญชีรายชื่อ 10 คนท้ายของพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาแทน
 2. คำนวณ ส.ส. ใหม่โดยปัดเศษสูงสุด 10 อันดับแรกจากพรรคต่างๆ ขึ้นมาแทน 
 3. ไม่ต้องทำอะไร ให้สภาเหลือเท่าที่มีอยู่จาก 500 คน เหลือ 490 คน

 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามคือในส่วนของคดีอาญา หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ กกต. สามารถส่งดำเนินคดีอาญากรรมการบริหารพรรคตามมาตรา 126 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

 

และอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ในคดีหุ้นสื่อฯ กกต. ยังอยู่ระหว่างชั้นไต่สวนเพื่อยื่นฟ้องในคดีอาญาตามมาตรา 151 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง ส.ส. โทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories