×

ศาลฯ เลื่อนอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ใช้อำนาจย้ายถวิลโดยมิชอบ หลังตั้งผู้พิพากษาคนใหม่เป็นองค์คณะพิจารณาคดีแทนคนเดิมที่ถึงแก่อนิจกรรม

โดย THE STANDARD TEAM
29.11.2023
  • LOADING...

วันนี้ (29 พฤศจิกายน) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อม.11/2565 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2554 ยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งโยกย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ขณะนั้นมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

 

โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปก่อน และได้ส่งหมายแจ้งเหตุไปยัง วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของยิ่งลักษณ์ ความว่าเนื่องด้วย สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ องค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้ถึงแก่อนิจกรรม อันต้องด้วยกรณีที่ผู้พิพากษาคนใดในองค์คณะผู้พิพากษามีเหตุสุดวิสัยทำให้ผู้พิพากษานั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดำเนินการเลือก กษิดิศ มงคลศิริภัทรา เข้ามาเป็นองค์คณะผู้พิพากษาแทนที่ให้ครบจำนวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 11

 

“ดังนั้น เพื่อให้ผู้พิพากษาที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นองค์คณะแทนที่มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสำนวนร่วมประชุมปรึกษาคดีและทำความเห็นในการวินิจฉัยคดีได้โดยไม่กระชั้นชิด จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกวันนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 29 พฤศจิกายน และหากองค์คณะผู้พิพากษาประชุมปรึกษาคดีแล้วเสร็จ และกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาใหม่เมื่อใด จะได้แจ้งวันและเวลานัดให้คู่ความทราบต่อไป จึงแจ้งมาให้ทราบ”

 


อ่านเพิ่มเติม: 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising