×

สภาล่ม หลังจุรินทร์ยอมรับแสดงตน 2 รอบ ส่งผลสัปดาห์หน้าถกร่าง พ.ร.บ.ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ก่อนต่อด้วยกัญชาฯ

โดย THE STANDARD TEAM
07.12.2022
  • LOADING...

วันนี้ (7 ธันวาคม) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 14.00 น. ที่มีชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ โดยพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว ในมาตรา 9/1 

 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ขอหารือเพื่อเลื่อนระเบียบวาระ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ให้มาพิจารณาหลังจากการพิจารณาวาระ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ เสร็จ 

 

ต่อมาจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นเสนอว่า การที่เลื่อนระเบียบวาระ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ขึ้นมาก่อนไม่ขัดข้อง แต่ขอตามด้วย พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ซึ่งการเลื่อนทั้ง 3 เรื่อง ขอให้พิจารณาในสัปดาห์หน้า

 

ขณะที่ภราดรเห็นด้วยกับจุลพันธ์ และพร้อมที่สนับสนุนญัตติ จึงขอถอนญัตติของตนเองในวันนี้ 

 

จากนั้นชวนจึงสรุปว่ามีการขอเลื่อนระเบียบวาระการพิจารณา พ.ร.บ.ทั้ง 3 เรื่องขึ้นมาพิจารณาในสัปดาห์หน้า ก่อนเรื่องที่ กมธ. พิจารณาเสร็จแล้ว ด้านชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้ลุกขึ้นกล่าวว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่ขัดข้องในการขอเลื่อนวาระดังกล่าว พร้อมมองว่าการพิจารณากฎหมายเรื่องใดก็แล้วแต่ ขอให้ร่วมมือกัน แม้ความเห็นจะต่างกัน แต่องค์ประชุมขอให้มีความพร้อมเพรียง  

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อที่จะลงมติใหม่ในมาตรา 9/1 ชวนได้เรียกนับองค์ประชุม

 

ระหว่างการรอองค์ประชุม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้เสนอขอเลื่อน พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ นี้ออกไปในการประชุมครั้งหน้าเพื่อป้องกันการประชุมล่มในวันนี้ เพราะฝ่ายค้านจะไม่ขอร่วมเป็นองค์ประชุมด้วย เนื่องจากมาตราที่ 9/1 มีการลงมติโหวตไปแล้ว แต่กลับขอให้มีการโหวตลงมติใหม่ ซึ่งถ้าหากเลื่อน พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ นี้ออกไป ก็ให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง 

 

ขณะที่ภราดร และรังสิมันต์ โรม ได้ถามประธานสภาถึงความชัดเจนในการพิจารณาร่างกฎหมายสัปดาห์หน้าว่า จะเริ่มต้นด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 3 เรื่องที่ได้เสนอให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนทันที หรือต้องรอร่างกฎหมายที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ในสัปดาห์นี้ให้แล้วเสร็จก่อน 

 

ชวนยืนยันว่าต้องพิจารณาเรื่องที่ยังค้างอยู่ในตอนนี้ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถพิจารณาเรื่องที่เลื่อนขึ้นมาต่อได้

 

สุดท้ายหลังใช้เวลารอองค์ประชุมกว่าครึ่งชั่วโมง โดยทั้งหมดก็ได้มีสมาชิกมาแสดงตน 237 คน ครบองค์ประชุมพอดี ทำให้ดำเนินการลงมติในมาตรา 9/1 ใหม่ต่อไปได้

 

โดยในระหว่างลงมติ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นกล่าวว่า ตนได้กดบัตรซ้ำกับการขานชื่อแสดงตน ทำให้องค์ประชุมต้องลดลงเหลือ 236 คน ชวนจึงประกาศว่าเมื่อองค์ประชุมไม่ครบจึงขอปิดการประชุม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising