×

โควิด-19 สะเทือนธุรกิจนกเหล็ก การบินไทยพักเครื่อง 69 ลำ บางกอกแอร์เวย์ส-แอร์เอเชีย ลดเงินเดือน

30.03.2020
  • LOADING...

อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเจอผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กันถ้วนหน้า ทั้งจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ผ่านการจำกัดการเดินทางในหลายประเทศ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และผู้โดยสารที่ลดลง ทำให้สายการบินต้องปรับตัว ส่วนใหญ่ต้องปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินบางส่วน รวมถึงการปรับภายในองค์กรอย่างการลดเงินเดือนด้วย

 

เริ่มกันที่สายการบินแห่งชาติอย่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จึงพิจารณาจอดเครื่องบินรวม 69 ลำจากจำนวนทั้งหมด 82 ลำ (ไม่รวมเครื่องบินที่ใช้ในบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด)

 

ทั้งนี้ เครื่องบินที่ยังดำเนินการอยู่จะให้บริการขนส่งสินค้า และอาจจัดเที่ยวบินพิเศษ (หากมีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมาก) ขณะที่เส้นทางการบินในประเทศ ไทยสมายล์ ที่เป็นบริษัทย่อยยังดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามมีบริการที่ยังให้บริการ เช่น บริการครัวการบิน (อาจต้องลดปริมาณการผลิต) คลังสินค้า บริการภาคพื้นสำหรับสายการบินลูกค้า การจอง-ขายบัตร

 

ขณะที่ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ทางบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงหยุดบินชั่วคราวเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2563 และเส้นทางการบินภายในประเทศระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 

 

ทั้งนี้ การหยุดบินชั่วคราวจะลดค่าใช้จ่ายขององค์กร เช่น ค่าชั่วโมงบิน ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ฯลฯ ขณะเดียวกันจะเปิดให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับอาวุโสของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ‘สมัครใจ’ รับเงินเดือนลดลงตามระดับตำแหน่ง (ระหว่าง 10-75%) นอกจากนี้ ยังระงับการสรรหาพนักงานใหม่ไว้ชั่วคราว

 

อย่างไรก็ตาม ทางไทยแอร์เอเชีย อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุน ซึ่งอาจจะระงับ หรือชะลอการลงทุนในสินทรัพย์มูลค่าสูง เพราะต้องพิจารณาฝูงบินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอาจระงับการจัดหาเครื่องบินเพิ่มในปีนี้

ด้านบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ที่ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศหยุดบินชั่วคราวเส้นทางระหว่างประเทศทั้งหมด (20 เส้นทาง) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 24 ตุลาคม 2563 ขณะที่เส้นทางในประเทศหยุดบิน 10 เส้นทางจากทั้งหมด 17 เส้นทาง ยกเลิกการบินชั่วคราวเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2563

 

ทั้งนี้ทาง BA มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่

  1. การปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน สำหรับผู้บริหารและพนักงานในอัตรา 10-50% ตามตำแหน่งงาน
  2. การลาโดยไม่รับค่าจ้างของพนักงาน (Leave Without Pay)
  3. ปรับลดยกเลิกสวัสดิการของพนักงาน
  4. การลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต่างๆ ทุกแห่ง โดยให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆ กลับมาประจำการที่กรุงเทพมหานคร
  5. การปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
  6. การเจรจาขอลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการภาคพื้นดิน ค่าจอดเครื่องบิน ค่าภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากค่าน้ำมันเครื่องบิน เป็นต้น
  7. การลดจำนวนเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการ รวมทั้งเจรจาต่อรองค่าเช่าเครื่องบินกับผู้ให้เช่าเครื่องบิน
  8. การขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเจรจาปรับเปลี่ยนตารางชำระหนี้

 

อย่างไรก็ตาม ทาง BA ระบุว่า รายได้ของบริษัทฯ ในช่วงหยุดบินชั่วคราวจะมีรายได้จากเส้นทางการบินในประเทศอีก 7 เส้นทาง (เช่น กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-ตราด, กรุงเทพฯ-สมุย​ ฯลฯ) มีสัดส่วนในการสร้างรายได้ 50% ของรายได้ผู้โดยสารทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการขายและการบริการที่มาจากบริษัทย่อยอีก 15% ของรายได้รวมทั้งหมด ขณะที่จะมีรายได้จากเงินปันผลในการลงทุนธุรกิจอื่นราว 2% ของรายได้รวมทั้งหมด

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories