×
411409

โควิด-19 ไม่สะเทือน Apple คว้าตำแหน่งแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก 2020 ด้วยมูลค่า 10.1 ล้านล้านบาท

22.10.2020
  • LOADING...
โควิด-19 ไม่สะเทือน Apple คว้าตำแหน่งแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก 2020 ด้วยมูลค่า 10.1 ล้านล้านบาท

แม้ปี 2020 โลกจะเกิดการปั่นป่วนจากวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้า แต่ผลสำรวจจาก Interbrand กลับพบว่า Best Global Brands 2020 หรือมูลค่าของแบรนด์ 100 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น 9% มีมูลค่าแบรนด์รวมเกิน 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 62 ล้านล้านบาท

 

Best Global Brands เป็นการประเมินมูลค่าแบรนด์ธุรกิจจากการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ผลประกอบการทางการเงิน อิทธิพลของแบรนด์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไปจนถึงศักยภาพการแข่งขันของแบรนด์ โดยปี 2020 มีแบรนด์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 43% ขณะที่ 57% ลดลง ซึ่งมากกว่าปี 2019 ที่มีแบรนด์มูลค่าลดลงอยู่ที่ 29%

 

อย่างไรก็ตามในจำนวนนี้มี 10 แบรนด์ที่สามารถเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลัก ทั้งหมดเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับอานิสงส์จากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกว่าครึ่งดำเนินธุรกิจแบบบอกรับสมาชิก หรือ Subscription Model โดย 3 อันดับแรกที่เติบโตสูงสุดคือ Amazon เติบโต 60%, Microsoft เติบโต 53% และ Spotify เติบโต 52%

 

Interbrand ระบุว่า การที่แบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแบรนด์อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ เกิดจากปัจจัยความแข็งแกร่งของตราสินค้า 3 ประการ ได้แก่ ความเอาใจใส่ ความคล่องตัว และความน่าดึงดูด

 

สำหรับ 10 อันดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกประจำปี 2020 ประกอบไปด้วย 

อันดับ 1: Apple มูลค่าแบรนด์ 322,999 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 38%

อันดับ 2: Amazon มูลค่าแบรนด์ 200,667 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 60%

อันดับ 3: Microsoft มูลค่าแบรนด์ 166,001 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 53%

อันดับ 4: Google มูลค่าแบรนด์ 165,444 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1%

อันดับ 5: Samsung มูลค่าแบรนด์ 62,289 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2%

อันดับ 6: Coca-Cola มูลค่าแบรนด์ 56,894 ล้านดอลลาร์ ลดลง 10%

อันดับ 7: Toyota มูลค่าแบรนด์ 51,595 ล้านดอลลาร์ ลดลง 8%

อันดับ 8: Mercedes-Benz มูลค่าแบรนด์ 49,268 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3%

อันดับ 9: McDonald’s มูลค่าแบรนด์ 42,816 ล้านดอลลาร์ ลดลง 6%

อันดับ 10: Disney มูลค่าแบรนด์ 40,773 ล้านดอลลาร์ ลดลง 8%

 

อย่างไรก็ตามในปี 2020 นี้มีแบรนด์น้องใหม่จำนวน 5 แบรนด์ที่เพิ่งติดอันดับเป็นครั้งแรกประกอบไปด้วย

อันดับ 19: Instagram มูลค่าแบรนด์ 26,060 ล้านดอลลาร์

อันดับ 30: YouTube มูลค่าแบรนด์ 217,328 ล้านดอลลาร์

อันดับ 40: Tesla มูลค่าแบรนด์ 12,785 ล้านดอลลาร์

อันดับ 98: Johnnie Walker มูลค่าแบรนด์ 4,555 ล้านดอลลาร์

อันดับ 100: Zoom มูลค่าแบรนด์ 4,481 ล้านดอลลาร์

 

สำหรับ Best Global Brands 2020 ทั้ง 100 อันดับสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.interbrand.com/best-global-brands

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories