×
336080

เช็กลิสต์ความเสี่ยงสำหรับผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19

27.02.2020
  • LOADING...

เมื่อโรคโควิด-19 ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที หนึ่งเรื่องที่ต้องรู้ตอนนี้คือ แต่ละคนมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน 

 

ถ้ามองจากแพทย์ผู้ทำงานด้านการสอบสวนโรคจะแบ่งผู้สัมผัส (ผู้ที่อาศัยหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย) ออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำ ขึ้นกับลักษณะของกิจกรรม ระยะห่างจากตัวผู้ป่วย ระยะเวลาในการสัมผัส และการป้องกันตนเอง 

 

โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด เช่น อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน หรือพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นาน 5 นาที หรืออยู่ในห้องปรับอากาศในระยะ 1 เมตร นาน 15 นาที โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย นอกนั้นจะจัดเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories