×

สรุปเปรียบเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินปี 2540 และปัจจุบัน

01.07.2022
  • LOADING...
สถานการณ์เศรษฐกิจการเงิน

วันที่ 2 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ดังนั้นในช่วงเวลานี้ของทุกปีจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทยในเวลานั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเดินซ้ำรอยอดีต และเปรียบเทียบเพื่อประเมินจุดเหมือนหรือแตกต่างกับบริบทปัจจุบัน เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถปรับแนวทางเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เส้นทางการฟื้นตัวที่มีความต่อเนื่องและมั่นคงขึ้นในระยะข้างหน้า

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า บริบทเศรษฐกิจและการเงินไทยปัจจุบันไม่เหมือนกับในปี 2540 เพราะตอนนั้นสาเหตุของปัญหามาจากการลงทุนและใช้จ่ายเกินตัว และมีการผูกค่าเงินกับดอลลาร์สหรัฐ แต่ตอนนี้สาเหตุของปัญหามาจากวิกฤตโควิด สงครามยูเครน-รัสเซีย ราคาน้ำมันสูง และการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ซึ่งมาจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 

 

สถานการณ์เศรษฐกิจการเงิน

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising