×

เทียบ 7 ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ ฉบับไหนรายละเอียดเด่น-ดีอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
12.01.2024
  • LOADING...

ปัญหามลพิษทางอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ที่ผ่านมาการแก้ปัญหายังเป็นแบบเดิม ภายใต้หน่วยงานที่ไม่บูรณาการ กฎหมายล้าสมัยไม่ช่วยให้ปัญหา PM2.5 ทุเลาลง

 

เพื่อคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชน บรรดาภาครัฐ การเมือง และประชาชน ต่างพยายามขับเคลื่อนกฎหมายในแบบฉบับของตัวเอง และร่วมกันทำให้เกิดร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่ก้าวไปอีกขั้น วานนี้ (11 มกราคม) มีร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาถึง 7 ฉบับด้วยกัน 

 

โดย ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ ทั้ง 7 ฉบับ ประกอบด้วย

 

  1. ร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. …. หรือ พ.ร.บ.อากาศสะอาดฉบับประชาชน โดยเครือข่ายอากาศสะอาด หรือร่างฉบับประชาชน

 

  1. ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …. โดย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ หรือร่างฉบับเพื่อไทย

 

  1. ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. …. โดย อนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ พรรคภูมิใจไทย

 

  1. ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …. ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หรือร่างฉบับรัฐบาล

 

  1. ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน โดย ตรีนุช เทียนทอง และคณะ พรรคพลังประชารัฐ

 

  1. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ พ.ศ. …. โดย วทันยา บุนนาค และคณะ พรรคประชาธิปัตย์

 

  1. ร่าง พ.ร.บ.ฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน พ.ศ. .… โดย ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ และคณะ พรรคก้าวไกล

 

แม้ร่างกฎหมายจะเพิ่งเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 1 ในการรับหลักการ และยังต้องรอการอภิปรายพร้อมลงมติในสัปดาห์หน้า แต่การอภิปรายนับว่าเป็นไปในทิศทางบวก คาดว่าจะมีการเห็นชอบร่างทั้ง 7 ฉบับ ซึ่งก็ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนกว่าจะมีกฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศออกมาบังคับใช้ได้จริง 

 

THE STANDARD รวบรวมร่างกฎหมายอากาศสะอาดทั้ง 7 ฉบับ มาเปรียบเทียบจุดเด่น ความแตกต่างของแต่ละฉบับ เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นควันในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอากาศสะอาดต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคน

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising