×

‘ปากท้องชาวบ้าน’ รั้งอันดับ 1 ข่าวที่ประชาชนสนใจมากที่สุด ณ วันนี้

โดย THE STANDARD TEAM
02.08.2020
  • LOADING...

ข่าวสารบ้านเมืองที่สื่อต่างๆ นำเสนอทุกวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่สังคมติดตามและให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม การศึกษา ฯลฯ ซึ่งแต่ละข่าวก็ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อกรณี ‘ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้’ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

 

อันดับ 1 ปากท้องชาวบ้าน 85.95% เพราะสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กังวลในการใช้ชีวิต สินค้าแพง ค่าครองชีพสูง คนตกงาน ว่างงานเพิ่มมากขึ้น ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญและทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยากรู้แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล ฯลฯ

 

อันดับ 2 โควิด-19 83.61% เพราะสถานการณ์ทั่วโลกยังไม่ดีขึ้น ยังคงแพร่ระบาด กังวลว่าอาจมีการแพร่ระบาดรอบสองในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจเสียหายอย่างหนัก อยากให้มีวัคซีนโดยเร็ว ฯลฯ

 

อันดับ 3 คดีบอส อยู่วิทยา 77.58% เพราะเป็นข่าวใหญ่ เป็นทายาทตระกูลดัง อยากรู้ข้อเท็จจริง สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของสังคม ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่สองมาตรฐาน ฯลฯ 

 

อันดับ 4 การชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ 74.72% เพราะมีการประท้วงบ่อยครั้ง มีคนหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว นักเรียน นักศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจำนวนมาก คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองมากขึ้น อยากรู้ว่าการชุมนุมจะเป็นไปในทิศทางใด รัฐบาลจะรับมืออย่างไร ฯลฯ

 

อันดับ 5 การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 66.74% เพราะอยากรู้ว่ามีใครเข้ามาทำงานบ้าง จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อยากให้มีการเร่งแก้ปัญหาปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ครม. ชุดใหม่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ฯลฯ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising