×

จีนสั่งห้าม ‘กีดกันการจ้างงาน’ ผู้หายป่วยจากโควิด

โดย THE STANDARD TEAM
02.08.2022
  • LOADING...
กีดกันการจ้างงาน

วานนี้ (1 สิงหาคม) กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคมของจีน ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน เผยแพร่จดหมายเวียนว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานต่อพนักงาน หรือผู้หางานที่มีประวัติป่วยโรคโควิด

 

จดหมายเวียนห้ามนายจ้างและหน่วยงานบริการทรัพยากรมนุษย์ปฏิเสธการรับสมัครผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาเคยมีผลตรวจโรคเป็นบวกโดยเด็ดขาด ทั้งระบุการห้ามเลือกปฏิบัติต่ออดีตผู้ป่วยเมื่อพวกเขาอยู่ระหว่างขั้นตอนการปฐมนิเทศหรือในที่ทำงาน รวมถึงห้ามนายจ้างทำการเลิกจ้างผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิดอย่างผิดกฎหมาย

 

เพื่อปกป้องสิทธิการจ้างงานอันเท่าเทียมของผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด จดหมายเวียนระบุว่า องค์กรหรือบุคคลไม่ควรสอบถามถึงผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกอย่างผิดกฎหมาย เว้นแต่เป็นไปตามความต้องการของการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคระบาด

 

จดหมายเวียนยังห้ามนายจ้างเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครงาน ซึ่งเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่เคยมีผลตรวจโรคโควิดเป็นบวก ทั้งกระตุ้นการเสริมสร้างแนวทางและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้บทลงโทษต่อผู้ละเมิด โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 

อ้างอิง: 

  • สำนักข่าวซินหัว
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising