×

Chanel Haute Couture เบื้องหลังและคุณค่าของศิลปะการตัดเย็บชั้นสูง

11.04.2019
  • LOADING...

ศึกษาเรื่องราวและขั้นตอนความเป็นมาเสื้อผ้าโอต์กูตูร์ (Haute Couture) ของแบรนด์ Chanel แบบ 360 องศา ซึ่งมีคุณค่าเชิงศิลปะและความคิดสร้างสรรค์อย่างมหาศาล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories