×

ราชวงศ์จักรีในเช้าวันนี้

27.10.2017
  • LOADING...

     ช่วงเช้าของวันนี้ เวลา 8.40 น. โดยประมาณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมริ้วขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9 ไปยังพระบรมมหาราชวัง ก่อนที่จะประกอบพระราชพิธีบรรจุพระบรมอัฐิลงในพระโกศทองคำลงยา 6 พระโกศ

 

     โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันพรุ่งนี้ เวลา 17.30 น.

 

Photo: YE AUNG THU/AFP

Photo: YE AUNG THU/AFP

Photo: LILIAN SOWANRUMPHA/AFP

Photo: Anthony WALLACE/AFP

Photo: LILIAN SOWANRUMPHA/AFP

Photo: Anthony WALLACE/AFP

Photo: ROBERTO SCHMIDT/AFP

 

Cover Photo: LILIAN SOWANRUMPHA/AFP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising