×

ไชยามั่นใจหลังทำฝนหลวง สงกรานต์นี้เชียงใหม่ฝนตกเพิ่ม – PM2.5 ลดลง

โดย THE STANDARD TEAM
11.04.2024
  • LOADING...
ไชยา ฝนหลวง

วันนี้ (11 เมษายน) ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐาน พร้อมขึ้นบินปฏิบัติการด้วยตนเอง ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 

 

ไชยาเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ติดอันดับโลก และยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ เฉลี่ยเป็นค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2567 ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรก โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

 

ไชยากล่าวอีกว่า ตามที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุม ครม. โดยเน้นย้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับพี่น้องประชน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน จึงได้สั่งการให้ สุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วางแผนในเดือนเมษายน 2567 

 

โดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการฝนหลวงฯ รวมถึงใช้เทคนิคดัดแปรสภาพอากาศในการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยเพิ่มเครื่องบินมาปฏิบัติการที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม 3 ลำ เป็น 8 ลำ และปรับแผนการบินปฏิบัติการให้มีความถี่มากขึ้น โดยมีเป้าหมายบินปฏิบัติการรวม 100 เที่ยวบินระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2567 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 

 

ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าสงกรานต์ปีนี้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้น ซึ่งวันนี้ตนจะขึ้นปฏิบัติการบินทำฝนหลวงด้วยตนเอง ซึ่งจากการปฏิบัติการปรากฏว่ามีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ค่าฝุ่นละอองลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น จึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจว่าสถานการณ์เรื่องฝุ่นละอองจะลดลง เพื่อให้การท่องเที่ยวสงกรานต์ปีใหม่นี้ ประชาชนมีความสุข ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้เม็ดเงินไหลเข้ามาในประเทศ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจอีกด้วย

 

สำหรับระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2567 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายบินปฏิบัติการรวม 100 เที่ยวบิน ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานดังนี้ 1. ปฏิบัติการบรรเทาปัญหาหมอกควัน PM2.5 2. ปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดฝนในพื้นที่ป่าไม้ สร้างความชุ่มชื้น และลดการเกิดไฟป่า 3. ปฏิบัติการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองและมลภาวะให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป โดยในช่วงเช้าของวันนี้พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง ตรวจวัดได้ 34.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลจาก IQAir ณ วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.)

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising