×

ชัชชาติสั่งทุกเขตตรวจสอบ-วางมาตรการความปลอดภัยโรงเรียน 437 แห่ง เฝ้าระวังการรังแกกันระหว่างนักเรียน

โดย THE STANDARD TEAM
02.02.2024
 • LOADING...
ชัชชาติ

วานนี้ (1 กุมภาพันธ์) เอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567 ว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีข้อสั่งการในเบื้องต้น เกี่ยวกับการดำเนินการต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน โดยได้มีข้อสั่งการให้ผู้อำนวยการเขตดำเนินการตรวจสอบปัญหาในพื้นที่ภายในและโดยรอบโรงเรียน ทั้ง 437 แห่ง เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

 

เอกวรัญญูกล่าวต่อว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเขตสวนหลวง ทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน (30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567) และได้ส่งทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา เข้าประเมินสภาพจิตใจผู้อยู่ในเหตุการณ์ จำนวน 59 คน (นักเรียน 50 คน ครู 9 คน) มีการจัดงานบำเพ็ญกุศล และมีการสั่งเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เช่น ตรวจกระเป๋าก่อนเข้าสถานศึกษา

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในโรงเรียน จึงกำหนด 9 มาตรการหลัก ดังนี้

 

 1. กำหนดให้เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นนโยบายสำคัญของโรงเรียน 
 2. ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง 
 3. กำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และมีคู่มือปฏิบัติสำหรับบุคลากรเพื่อความปลอดภัย 
 4. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน โดยมีตัวแทนครูและผู้ปกครองร่วมกันตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง 
 5. จัดให้มีระบบการดูแลคุ้มครองเด็กที่ดี กำหนดให้มีโครงการป้องกันยาเสพติด และพฤติกรรมข่มขู่ รังแกนักเรียน 
 6. จัดให้มีระบบความปลอดภัยด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน 
 7. กำหนดการเดินทางไป-กลับโรงเรียนอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยจากการจราจร 
 8. มีการบันทึกข้อมูลอุบัติภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
 9. จัดให้มีหลักสูตร ‘จิตสำนึกความปลอดภัย’ 

 

เอกวรัญญูกล่าวว่า มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนจะครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเฝ้าระวังอัคคีภัย การซ้อมอพยพหนีไฟ การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ การป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียน และการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising