×

สายวิ่งมีเฮ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปรับเวลาให้วิ่งใน 3 สวนได้ถึง 4 ทุ่ม เริ่ม 1 ส.ค. นี้

27.07.2022
  • LOADING...
สวนสาธารณะ

วันนี้เพิ่งมีประกาศจากกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ โดยมีเนื้อหาของประกาศว่า เพื่อขยายโอกาสการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มได้เข้าถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนลุมพินี, สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ โดยให้เปิดบริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30 น. ถึงเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยลงประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ลงนามโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

จากประกาศนี้ทำให้ประชาชนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย จะได้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการใช้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง ทั้งสวนลุมพินี, สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ ในการพักผ่อน ออกกำลังกาย เพื่อนำมาซึ่งสุขภาพกายใจที่แข็งแรง

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising