×

นี่หรือประเทศของคุณที่บอกว่าสวยมาก ไม่เห็นเหมือนในภาพเลย [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
24.12.2019
  • LOADING...

“เรามองว่าไบโอพลาสติกคือคำตอบ เพราะว่ามันสามารถสลายได้ภายใน 6 เดือนถึง 1 ปี ถ้าเทียบกับพลาสติกที่อาจจะไหลไปในทะเล ใช้เวลา 400-500 ปีเลยก็เป็นไปได้นะคะ เรามองว่า Sustainability (ความยั่งยืน) เป็นสิ่งสำคัญมาก”

 

วรินทร อยู่วิมลชัย

General Director บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising