×

ธีรรัตน์ชี้ ประยุทธ์บ่อนทำลายประชาธิปไตยไทย ย้ำไม่ใช่นายกฯ ที่มาจากประชาชน มี 250 ส.ว. เลือกเข้ามา

โดย THE STANDARD TEAM
21.07.2022
  • LOADING...
ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์

วันนี้ (21 กรกฎาคม) ที่อาคารรัฐสภา ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กทม. เพื่อไทย อภิปราย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่องล้มเหลว จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มาตรฐานจริยธรรม และปล่อยปละละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง และยังมีพฤติกรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายผู้เห็นต่าง ปล่อยปละละเลยให้มีการทำลายประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภา จากที่ประเทศไทยเคยอยู่ในเส้นทางการพัฒนาระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน และจากที่ประชาชนมีความหวังว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะนำพาโอกาสและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาถึงทุกคน แต่ด้วยน้ำมือจากผู้นำที่ชื่อว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยในวงจรอุบาทว์อีกครั้ง 

 

ธีรรัตน์กล่าวว่า กว่า 8 ปีที่ พล.อ. ประยุทธ์อยู่ในอำนาจ ทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังและตกต่ำลง และประชาชนยังมีความเห็นพ้องที่ตรงกันว่า พล.อ. ประยุทธ์เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้สร้างวิกฤตทางประชาธิปไตยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมือง

 

หากหัวใจหลักของระบบประชาธิปไตยของรัฐสภาคือหลักการที่ว่า อำนาจสูงสุดการปกครองประเทศเป็นของประชาชน ดังนั้นรัฐบาลที่ถูกต้องและชอบธรรมจึงควรเป็นรัฐบาลที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 

 

  1. ต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ และต้องมาจากกติกาที่ถูกต้องและชอบธรรม

 

  1. ต้องเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยเคารพกระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

 

  1. ต้องเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

 

ในประเด็นการทำลายประชาธิปไตยนั้น เมื่อ พล.อ. ประยุทธ์เข้าสู่อำนาจจากการรัฐประหาร ได้มีการฉีกรัฐธรรมนูญปี 2550 และร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ที่เอื้อต่อการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งใช้อำนาจดำเนินการกับผู้เห็นต่างทางการเมือง หลายคนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ หนึ่งในนั้นคือบุคคลที่ พล.อ. ประยุทธ์ถามหาตั้งแต่วันแรกว่าคนเก่งอยู่ที่ไหน ให้ตามหามาให้ได้ แต่ขอย้ำว่าคนเก่งคนนั้นอยู่ในใจคนไทยเสมอ 

 

โดยรัฐธรรมนูญปี 2560 เปรียบเหมือนรัฐธรรมนูญลายพราง มีเป้าหมายให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สืบทอดอำนาจต่อไป ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่จะคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนอย่างแท้จริง และการที่พี่ชายของ พล.อ. ประยุทธ์กล้าพูดเรื่องการรัฐประหารในสภาในลักษณะตลกขบขัน ถือเป็นเรื่องที่ผิดกาลเทศะอย่างยิ่ง 

 

ธีรรัตน์ยังกล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง เพราะไม่ได้เป็น ส.ส. มาก่อน นอกจากนี้ยังมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 เสียง เลือกนายกรัฐมนตรีได้ สะท้อนถึงความเป็นเผด็จการ เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างชัดเจน 

 

พล.อ. ประยุทธ์ยังแทรกแซงและครอบงำรัฐสภาจากกรณีการเมืองในรูปแบบแจกกล้วยและเลี้ยงงูเห่า ซึ่งเคยหายไปหลังรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่กลับมาอีกในยุคของ พล.อ. ประยุทธ์ ทำให้เกิดซีรีส์แจกกล้วยจูงใจ ส.ส. เกิดปรากฏการณ์งูเห่ากินกล้วย และสามารถเปลี่ยนมติในสภา กรณีล่าสุดคือการโหวตสูตรคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ หาร 500 

 

พล.อ. ประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขาดการยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ทำลายสิทธิเสรีภาพประชาชนที่เห็นต่าง มีพฤติกรรมเสพติดอำนาจ มองประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรู เลือกใช้วิธีอำนาจนิยมตามที่ถนัดจากการเป็นทหาร ชอบอ้างความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ปิดหูปิดตาประชาชน รวมไปถึงการใช้อาวุธสลายการชุมนุม และใช้เครื่องมือทางกฎหมายดำเนินคดีผู้ชุมนุมทางการเมือง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising