×

กรมควบคุมโรคเปิดสาเหตุลิ่มเลือดอุดตันในปอด เผยพบได้ 200-400 รายต่อล้านแม้ไม่ฉีดวัคซีนใดๆ ระหว่างรอผลสอบหญิงเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน Sinovac

โดย THE STANDARD TEAM
31.05.2021
  • LOADING...
สาเหตุลิ่มเลือดอุดตัน sinovac

จากกรณีที่หญิงอายุ 32 ปี ชาวอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเสียชีวิต ซึ่งก่อนหน้านั้น 13 วัน ได้รับวัคซีนของบริษัท Sinovac ในวันที่ 14 พฤษภาคม จากนั้น 5 วันต่อมาผู้ป่วยมีอาการใจสั่น หอบเหนื่อย ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล และเสียชีวิต ในวันที่ 27 พฤษภาคม โดยแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดนั้น 

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ข่าวนี้อาจสร้างความสงสัยถึงความปลอดภัยของวัคซีน ในเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คําปรึกษาแก่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็น ดังนี้

 

ภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในปอด (Pulmonary Embolism) เกิดจากการที่มีลิ่มเลือดเกิดขึ้นในหลอดเลือดดํา และหลุดไปอุดที่หลอดเลือดที่ปอด (Venous thromboembolism: VTE) เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเหนื่อยอย่างเฉียบพลัน และทําให้มีอัตราป่วยตายสูงได้ถึงร้อยละ 30 

 

จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยลิ่มเลือดอุดตันในปอดระหว่างปี 2559-2563 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคดังกล่าวประมาณปีละ 12,900-26,800 ราย คิดเป็นอัตราการป่วยประมาณ 200-400 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคน โดยปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ คือ พันธุกรรม ภาวะโรคมะเร็ง การไม่เคลื่อนที่เป็นเวลานานๆ การกินยาคุมกําเนิด หรือการได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน เป็นต้น โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนใดๆ

 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พบว่า มีรายงานพบผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั่วโลกทั้งสิ้น 4,575 ราย จากการฉีดกว่า 1,800 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเกิดโรคนี้เพียง 2.5 รายต่อประชากรล้านคนที่ได้รับวัคซีน ซึ่งจะเห็นได้ว่าตํ่ากว่าอัตราการเกิดในผู้ไม่ได้รับวัคซีนอย่างมาก และที่สําคัญสําหรับวัคซีนของบริษัท Sinovac นั้น มีรายงานพบ 7 รายจากการฉีดไปมากกว่า 200 ล้านโดส และไม่พบสัญญาณที่บ่งว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดสูงขึ้น หรือวัคซีนเป็นสาเหตุโดยตรง นอกจากนี้ จากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนของบริษัท Sinovac มากกว่า 2 ล้านโดสในคนไทย ไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยลิ่มเลือดอุดตันในปอดภายหลังการได้รับวัคซีนดังกล่าว

 

ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนําให้ฉีดวัคซีนของบริษัท Sinovac ต่อไปได้ และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งสองชนิดไม่จําเป็นต้องหยุดการใช้ยาคุมกําเนิด เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน แต่ให้เฝ้าดูอาการหลังฉีดอย่างใกล้ชิด และหากมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่แน่ใจว่าจะมีภาวะนี้หรือไม่ เช่น อาการเหนื่อยง่าย ใจสั่น ปวดบวมขา ให้ปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising