×

เตรียมวันลาให้พร้อม! นี่คือปฏิทินวันหยุดประจำปี 2563

26.12.2019
 • LOADING...

ใกล้ถึงปีใหม่แล้ว THE STANDARD รวบรวมวันหยุด-วันควรลาทั้งปี 2563 มาให้มนุษย์เงินเดือนที่ชอบเที่ยวจัดสรรเวลาวางแผนกันได้แบบไม่สะดุด

 

 

เดือนมกราคม 2563 

หยุดสิ้นปี-ปีใหม่ (5 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 (ลาเพิ่ม)
 • วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี)
 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 (วันปีใหม่)

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

หยุดวันมาฆบูชา (3 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)
 • วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)

 

เดือนมีนาคม 2563 (0 วัน)

 

เดือนเมษายน 2563

หยุดวันจักรี (3 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 (วันจักรี)

 

หยุดวันสงกรานต์-ปีใหม่ไทย (9 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
 • วันอังคารที่ 14 เมษยน 2563 (วันสงกรานต์)
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)

 

เดือนพฤษภาคม 2563

วันแรงงานแห่งชาติ (3 วัน)

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงานแห่งชาติ)
 • วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)

 

วันวิสาขบูชา (5 วัน)

 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)

 

เดือนมิถุนายน 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (5 วัน)

 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์) 
 • วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)

 

เดือนกรกฎาคม 2563

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (4 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 (วันเข้าพรรษา)
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 (วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
 • วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 (วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา)

 

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) (4 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 (วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 

เดือนสิงหาคม 2563

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (5 วัน)

 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 )
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)

 

เดือนกันยายน 2563 (0 วัน)

 

เดือนตุลาคม 2563 

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (4 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

 

วันปิยมหาราช (3 วัน)

 • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช)
 • วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)

 

เดือนพฤศจิกายน 2563 (0 วัน)

 

เดือนธันวาคม 2563

วันชาติ (3 วัน)

 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 (วันชาติ)
 • วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (วันหยุดชดเชยวันชาติ)

 

วันรัฐธรรมนูญ (4 วัน)

 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 (วันรัฐธรรมนูญ)
 • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 (ลาเพิ่ม)
 • วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 (วันหยุดสุดสัปดาห์)

 

วันสิ้นปี-ปีใหม่ 2564 (4 วัน)

 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 (วันสิ้นปี)
 • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 (วันปีใหม่)
 • วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 (วันหยุดสุดสัปดาห์)
 • วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 (วันหยุดสุดสัปดาห์)

 

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories