×

ครม. เคาะเยียวยาศิลปินในสถานบันเทิงได้รับผลกระทบจากโควิด เฉพาะอายุเกิน 65 ปี รวม 2,459 คน

โดย THE STANDARD TEAM
16.08.2022
  • LOADING...
สถานบันเทิง

วันนี้ (16 สิงหาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด จำนวนรวม 2,459 คน กรอบวงเงินรวม 12.29 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดำเนินการจัดทำแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 

สำหรับกลุ่มศิลปินที่ได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เปิดให้มีการลงทะเบียนศิลปินผู้มีอายุเกิน 65 ปีที่เป็นแรงงานนอกระบบ และไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา จากเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้าน ทั้งหมด 29 สมาคม 

 

ทั้งนี้ มีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับการเยียวยารวม 2,459 คน แยกเป็น

 

  1. ศิลปินที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด จำนวน 1,140 คน วงเงิน 5.7 ล้านบาท 

 

  1. ศิลปินที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1,319 คน วงเงิน 6.59 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2565
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising