×

ครม. เคาะโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ม.39 และ ม.40 ให้ 10 จังหวัดสีแดงภายใน 24 ส.ค. นี้ ก่อนทยอยโอนให้จังหวัดที่เหลือ

โดย THE STANDARD TEAM
10.08.2021
  • LOADING...
เงินเยียวยา

วันนี้ (10 สิงหาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

 

โดยจ่ายค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

 

– เป็นผู้ประกันตนในพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครราชสีมา, ระยอง, ราชบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, ตาก, อ่างทอง, นครนายก, สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

 

มีกลุ่มเป้าหมายรวมประมาณ 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

 

โดยคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ที่มีสัญชาติไทย สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่มีสถานะรอชำระเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชี PromptPay เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน 

 

อนุชากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ครม. ยังให้กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้งขอให้โอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิดที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ก่อนพื้นที่อื่นๆ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising