×

ครม. เห็นชอบร่างมาตรฐานส่งออกทุเรียน หวังได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มอีก 50% สร้างเม็ดเงินใหม่ 1 ล้านล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
09.04.2024
  • LOADING...
ทุเรียน

วันนี้ (9 เมษายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจหรือรับผล ทุเรียน สำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุให้เป็นมาตรฐาน โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากนี้อีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากทุเรียนกำลังเป็นสินค้ายอดนิยมในด้านสินค้าเกษตร ในปี 2566 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 แสนล้านบาท จากการส่งออกทุเรียนประมาณ 9 แสนตัน ซึ่งเกือบทั้งหมดส่งไปประเทศจีน โดยบริโภค 7 ขีดกว่าต่อคนต่อปี ขณะที่ประเทศที่บริโภคทุเรียนสูงสุดในโลกคือมาเลเซีย บริโภค 11 กิโลกรัมต่อคนต่อปี มากกว่าจีน 15% ซึ่งแนวโน้มคนจีนจะบริโภคทุเรียนมากขึ้น เนื่องจากมีความคลั่งไคล้ในการบริโภคทุเรียนเป็นอย่างมาก 

 

ดังนั้นรัฐบาลมองเห็นเทรนด์ใน 10 ปีข้างหน้า ประกอบกับเศรษฐกิจจีนที่ดี จะทำให้การบริโภคทุเรียนของคนจีนเพิ่มขึ้นอีก 15 เท่า จะเท่ากับประมาณ 15 ล้านกิโลกรัม ประเทศไทยไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ส่วนแบ่งการตลาดในขณะนี้ 70-80% หากอนาคตไทยแบ่งได้เพิ่มอีก 50% จะมองเห็นตัวเลขอีก 7-8 ล้านตัน คูณด้วยราคาหน้าสวนประมาณ 130 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหมายถึงเม็ดเงินใหม่ที่จะเป็นรายได้จากการส่งออกทุเรียนประมาณ 1 ล้านล้านบาท ถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญมาก ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ 

 

ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงรับนโยบายด้วยการเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยกำหนดว่าต้องตัดทุเรียนแก่เท่านั้น ให้เป็นมาตรฐานของโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุทุเรียนจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานทุเรียนโดยใช้เกณฑ์น้ำหนักแห้ง ซึ่งมีความแม่นยำ โดยทุเรียนหมอนทอง น้ำหนักแห้งต้อง 32% ชะนี 30% และกระดุม 28% ด้วยมาตรการดังกล่าว โรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุทุเรียนจึงต้องมีการตรวจสอบและมีใบรับรองก่อนการส่งออก เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทย

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising