×

บล.บัวหลวง ปัดข่าวลือ หลังถูกโยงทำ Naked Short Sell ยันทำธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

23.11.2023
  • LOADING...

ตามที่มีสื่อนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทำ Naked Short Sell โดยเป็นรายงานข่าวที่ทำให้มีนัยว่าหมายถึงบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นั้น บล.บัวหลวง ขอชี้แจงเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

 

  1. บล.บัวหลวง ไม่ได้รับคำสั่งซื้อ-ขายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการกล่าวอ้างในข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทเพียงรับรู้ข่าวสารการตั้งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามสื่อต่างๆ เท่านั้น
  2. บล.บัวหลวง มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

...
X
...
Close Advertising