×

บีทีเอสออกคลิปวิดีโอ ทวงหนี้รัฐบาลกว่า 3 หมื่นล้านบาท ค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว

โดย THE STANDARD TEAM
10.04.2021
  • LOADING...
บีทีเอสออกคลิปวิดีโอ ทวงหนี้รัฐบาลกว่า 3 หมื่นล้านบาท ค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วานนี้ (9 เมษายน) สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 3 นาที ผ่านทาง YouTube และช่องทางประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

 

“สวัสดีครับ ท่านผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกท่านครับ

 

ตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมา เกี่ยวกับปัญหาภาระหนี้สินที่รัฐบาล โดยกรุงเทพมหานครแบกรับค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และค่าโดยสารไม่สูงจนเกินไป รวมทั้งสิ้นกว่าแสนล้านบาท

 

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา ด้วยการขอให้เอกชนรับภาระหนี้สินทั้งหมดกว่าแสนล้านจากรัฐบาล และกรุงเทพฯ ไป เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน โดยรัฐจะอนุญาตให้สัมปทานเอกชนในการเดินรถ 30 ปี ทั้งนี้ ต้องกำหนดค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายทุกเส้นทาง สูงสุดไม่เกิน 65 บาทเท่านั้น

 

ข้อเสนอดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ บีทีเอสได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวมานานพอสมควร กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ไม่ได้ชำระค่าจ้างเดินรถ จนเป็นเหตุให้มีภาระหนี้ติดค้างนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นจำนวนเงิน 9,602 ล้านบาท และหนี้ค่าซื้อระบบการเดินรถไฟฟ้าและเครื่องกล ที่ถึงกำหนดชำระจำนวน 20,768 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระการเงินที่มากเกินกว่าบีทีเอสจะแบกรับต่อไปได้

 

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องยื่นหนังสือทวงถามการชำระหนี้ ซึ่งจนถึงขณะนี้ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบยังไม่ชำระหนี้ให้บริษัทแต่อย่างใด

 

จากข้อเท็จจริงจากสภาพปัญหาดังกล่าว บริษัทได้พยายามอย่างที่สุดที่จะร่วมรับผิดชอบ ที่จะร่วมหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้อง แต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่ซ้อนปัญหาอยู่ภายใน ซึ่งบริษัทไม่สามารถก้าวล่วงได้

 

ประกอบกับมีบุคคลบางกลุ่ม บางฝ่าย อาจต้องการไม่ให้เรื่องดังกล่าวได้รับการแก้ไข และพยายามสร้างประเด็นต่างๆ ขึ้นมาคัดค้าน ต่อต้าน โดยไม่สนใจว่าหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะสร้างความเดือดร้อนเสียหายขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกับผู้โดยสารที่ใช้บริการ

 

ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา บริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสตลอดมา บริษัทขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน จะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะดูแลผู้โดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งโดยลำพัง บริษัทไม่สามารถแก้ไขให้ประสบความสำเร็จได้ และสุดท้ายอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เดือดร้อนแก่ประชาชนได้

 

บริษัทจึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้โดยสารได้ทราบเบื้องต้น

 

ขอบคุณครับ”


พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising