×

BREAKING: คำสั่งเป็นทางการ นายกฯ ให้ผ่อนปรนทำกิจกรรม เปิดสถานประกอบการได้ วันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ห้ามบริโภคเหล้าที่ร้าน

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (1 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) โดยมีใจความสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการต่างๆ ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ภายใต้บังคับข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/102/T_0004.PDF

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising