×
408827

ธปท. ยืดปล่อย Soft Loan อีก 6 เดือน เปิดทาง บจ. ใน MAI กู้ยืมได้

โดย THE STANDARD TEAM
17.10.2020
  • LOADING...
แบงก์ชาติ

แบงก์ชาติขยายเวลาปล่อยกู้ Soft Loan ต่ออีก 6 เดือน พร้อมเปิดทางให้บริษัทจดทะเบียนใน MAI กู้ยืมได้ หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการที่โดนผลกระทบจากโควิด-19

 

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงนามในประกาศ ธปท. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2) โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ได้ขยายเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. ออกไปอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

 

นอกจากนี้ยังได้ขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้ครอบคลุมถึงบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI)

 

การออกประกาศฉบับนี้สืบเนื่องจาก ธปท. ได้ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินตามมาตรการที่กำหนดใน พ.ร.ก. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และประกาศ ธปท. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประคับประคองการประกอบธุรกิจและเยียวยาผู้ประกอบวิสาหกิจในเบื้องต้น โดยมีเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ พ.ร.ก. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีวงเงินเหลืออยู่ แต่จากสถานการณ์การระบาดในประเทศและในต่างประเทศทั่วโลกยังมีความรุนแรง และมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปโดยไม่อาจคาดการณ์ได้

 

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการค้า การส่งออก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิสาหกิจในวงกว้างและยืดเยื้อต่อไปอีกระยะหนึ่ง ธปท. จึงเห็นควรขยายเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินจาก ธปท. ตาม พ.ร.ก. ข้างต้นออกไปอีก 6 เดือน

 

พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมากขึ้น

 

รายงานข่าวจาก ธปท. ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอ Soft Loan กับสถาบันการเงินรวมแล้ว 7.1 หมื่นราย คิดเป็นมูลค่าสินเชื่อราว 1.19 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อต่อรายราว 1.7 ล้านบาท

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories