×

ธปท. จับมือ 3 ธนาคารกลางในเอเชีย พัฒนา Wholesale CBDC ภายใต้โครงการ mBridge

28.09.2021
  • LOADING...
Wholesale CBDC

วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลศึกษาการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางในระดับสถาบันการเงิน (Wholesale Central Bank Digital Currency: Wholesale CBDC) สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ที่ริเริ่มโดย ธปท. และธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ภายใต้ชื่อโครงการ Inthanon-LionRock ระยะที่ 2 ว่าผลการพัฒนาดังกล่าวเป็นไปด้วยดี จึงมีการพัฒนาต่อยอดโครงการในระยะที่ 3 โดยได้ขยายความร่วมมือไปยังธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CBUAE) และสถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBC DCI) พัฒนาต่อยอดเป็นโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ Multiple Central Bank Digital Currency Bridge Project (mBridge)

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. ระบุว่า การพัฒนาระบบต้นแบบ Wholesale CBDC สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) ภายใต้โครงการ Inthanon-LionRock ระยะที่ 2 นั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการโอนเงินระหว่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และรูปแบบการโอนเงินในปัจจุบัน เช่น การเพิ่มประเทศและสกุลเงินตราต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ การพัฒนาระบบต้นแบบดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาการโอนเงินระหว่างประเทศเหลือเพียงหลักวินาที เมื่อเปรียบเทียบกับการโอนเงินในระบบปัจจุบัน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน รวมถึงช่วยลดต้นทุนการโอนเงินระหว่างประเทศได้กว่าครึ่งหนึ่งจากระบบปัจจุบัน

 

วชิรากล่าวอีกว่า ความสำเร็จของโครงการ Inthanon-LionRock ระยะที่ 2 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ mBridge โดยเป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างกลุ่มธนาคารกลาง 4 แห่ง ได้แก่ ธปท., HKMA, CBUAE และ PBC DCI ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BISIH) ณ ฮ่องกง 

 

ทั้งนี้ โครงการ mBridge มีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนาระบบต้นแบบ Wholesale CBDC สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศในลักษณะหลายสกุลเงิน (Multi-Currency) ภายในกลุ่มธนาคารกลางที่เข้าร่วม

 

สำหรับในระยะถัดไป โครงการ mBridge จะพัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพจากข้อจำกัดของระบบต้นแบบที่ได้พัฒนาในระยะที่ผ่านมา เช่น การบริหารจัดการสภาพคล่อง การรักษาความเป็นส่วนตัวของธุรกรรมทางการเงิน และความสามารถในการใช้ระบบ DLT สำหรับรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมาก 

 

ทั้งนี้ การออกแบบและพัฒนาระบบดังกล่าวคำนึงถึงข้อกำหนดด้านหลักเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมโอนระหว่างประเทศ รวมถึงระบบการจัดการภายในและการกำกับความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยธนาคารกลางที่เข้าร่วมโครงการจะมีการประเมินผลการทดสอบ และพิจารณาความเหมาะสมของการขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู่ธนาคารพาณิชย์และผู้ใช้งานต่อไปในอนาคต

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising