×
410475

ธปท. ไม่ต่ออายุมาตรการพักหนี้ SMEs ธุรกิจมีทางออกอย่างไร?

20.10.2020
  • LOADING...
มาตรการพักหนี้ SMEs

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มาตรการช่วยเหลือ SMEs เช่น การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง แต่เมื่อเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น ธุรกิจก็ยังลุกขึ้นไม่ได้ ทางออกของ SMEs ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแบบไว้เป็นอย่างไร? 

 

มาตรการพักหนี้ SMEs

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories