×

กทม. เตรียมปรับ ศบค.กทม. เป็นศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ทำ Sandbox ในอนาคต

โดย THE STANDARD TEAM
26.07.2022
  • LOADING...
ศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

วันนี้ (26 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯ กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 27/2565 โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

 

ทวิดากล่าวว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงของ ศบค.กทม. โดยเปลี่ยนเป็นศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ซึ่งการมีศูนย์ฯ นี้ในภาวการณ์ฉุกเฉินเป็นการส่งเสริมนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ในเรื่องปฐมภูมิที่ กทม. จะทำ Sandbox ในอนาคต โดยมีเครือข่ายด้านสาธารณสุขและภาคประชาสังคมร่วมเป็นคณะทำงาน

 

เนื่องจาก กทม. ไม่สามารถดูแลคนทั้งหมดได้ 100% ในภาวะการระบาดของโรค จึงต้องประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ โดยใช้องคาพยพเหล่านี้ในการเสริมความร่วมมือ เพื่อให้การปฏิบัติงานและเกิดช่องว่างให้น้อยลง

 

ทวิดากล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของการประชุม ขอให้เป็นการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานถึงปัญหาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และข้อขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ด้านต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะมาถึง 

 

นอกจากนี้ยังขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนแจ้งปัญหาในการเข้ารับบริการ ต้องรู้ว่าปัญหาของเราคืออะไร และอยู่ในข้อจำกัดของเราหรือไม่ นำเสนอในที่ประชุมเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น และทำให้มีข้อจำกัดที่น้อยลง รวมถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่หน่วยงานได้วิเคราะห์มานั้น ควรแยกประเด็นออกเป็นเรื่องที่หน่วยงานคิดว่าสามารถทำได้ และเรื่องที่หน่วยงานต้องการขอความร่วมมือ เพื่อเป็นประหยัดเวลา และให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising