Menu
177209

ขบวนแห่รูปปั้น ‘พระเยซูดำ’ ศรัทธาอันแรงกล้าในคริสต์ศาสนาของชาวฟิลิปปินส์

09.01.2019
  • LOADING...

ชาวคริสต์หลายแสนคนต่างมารวมตัวกันในกรุงมะนิลา เพื่อร่วมเดินเท้าเปล่าในขบวนแห่รูปปั้น ‘พระเยซูดำ’ (Black Nazarene) หนึ่งในพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ที่สะท้อนถึงศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อคริสต์ศาสนา

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

Sorry, No Related Posts Found.

MOST POPULAR