×

กทม. สั่ง 50 เขตตั้งศูนย์ประสานงานค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนแออัด เร่งส่งเข้าระบบการรักษา

โดย THE STANDARD TEAM
04.05.2021
  • LOADING...
กทม. สั่ง 50 เขตตั้งศูนย์ประสานงานค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนแออัด เร่งส่งเข้าระบบการรักษา

วานนี้ (3 พฤษภาคม) ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ปลัด กทม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแผนการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า กทม. มอบหมายให้สำนักอนามัยประสานความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สุ่มตรวจประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะดำเนินการในเขตที่คาดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก่อน

 

ทั้งนี้จะดำเนินงานรูปแบบเดียวกับการดำเนินงานในพื้นที่เขตคลองเตย โดยเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจะส่งรายชื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่เพื่อประสานผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา เช่น การเตรียมเสื้อผ้าแและสิ่งของเครื่องใช้ การปฏิบัติตัวระหว่างรอรถนำส่งสถานพยาบาล การปฏิบัติตัวระหว่างพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้จะส่งรายชื่อให้ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เพื่อเตรียมประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรับผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษา รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพ มูลนิธิ หรือสำนักงานเขต เพื่อจัดรถรับผู้ติดเชื้อไปส่งสถานพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการ 

 

ทั้งนี้ขอให้สำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระดับเขต เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมหาสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อระหว่างรอนำส่งไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ดังเช่นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสะพาน ในการใช้พื้นที่เพื่อเป็นจุดพักคอยของผู้ติดเชื้อระหว่างรอรถนำส่งสถานพยาบาล โดยจุดพักคอยดังกล่าวควรเป็นสถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจดูดซับฝุ่นหรือเชื้อโรค 

 

นอกจากนี้ให้ประสานหน่วยงานความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อใช้ประโยชน์ระหว่างรอส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising