×

บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้นเอเชียซอฟท์ฯ ออก 8.09% ผ่านโบรกฯ ยูบีเอส ยังเหลือถืออีก 5.24% ฉุดราคาหุ้นร่วงกว่า 2%

05.04.2023
 • LOADING...
บลจ.บัวหลวง หุ้น AS

บมจ.เอเชียซอฟท์ฯ แจ้งข้อมูล บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้นบริษัทออก 8.09% ผ่านโบรกเกอร์ ‘ยูบีเอส’ ภายหลังรายการยังเหลือถือหุ้นอีก 5.24% ดันราคาหุ้นร่วงกว่า 2%

 

บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มา / จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AS โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง 

 

ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 8.09% ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ยูบีเอส (ประเทศไทย) โดยภายหลังการจำหน่ายเหลือสัดส่วนถือหุ้นคิดเป็น 5.24% ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

ด้านการเคลื่อนไหวราคาหุ้น AS วันนี้ (5 เมษายน) เปิดการซื้อ-ขายที่ 14.60 บาท ติดลบ 1.35% จากวันก่อนหน้า โดยระหว่างการซื้อ-ขายราคาลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 14.50 บาท ติดลบ 2.03%

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ AS ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 มีดังนี้

 

 1. ปราโมทย์ สุดจิตพร ถือหุ้นสัดส่วน 30.03%
 2. บมจ.สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY ถือหุ้นสัดส่วน 15.95%
 3. บมจ.สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY ถือหุ้นสัดส่วน 6.68%
 4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว ถือหุ้นสัดส่วน 5.62%
 5. จารุณี ชินวงศ์วรกุล ถือหุ้นสัดส่วน 5.14%
 6. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ถือหุ้นสัดส่วน 2.51%
 7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 ถือหุ้นสัดส่วน 2.16%
 8. ธัญญรัตน์ อยู่แป้น ถือหุ้นสัดส่วน 1.75%
 9. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ถือหุ้นสัดส่วน 1.54%
 10. อภิศักดิ์ เทพผดุงพร ถือหุ้นสัดส่วน 1.22%

 

ทั้งนี้ AS อยู่ระหว่างการถูกทำคำเสนอซื้อโดย บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดย SABUY คาดว่าจำนวนหุ้น AS ที่จะทำคำเสนอซื้อเป็นหุ้น AS จำนวนไม่เกิน 380,855,256 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละไม่เกิน 18.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,045,822,236 บาท และ AS-W2 จำนวนไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 74,423,085 บาท

 

ขณะที่ SABUY จะใช้สิทธิ์แปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ์ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17,365,386.50 บาท ดังนั้นมูลค่าของรายการดังกล่าวจึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,137,610,707.50 บาท โดยหุ้นสามัญที่ SABUY จะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ตาม AS-W2 เต็มจำนวน จะคิดเป็น 75.40% ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิ์ดังกล่าว

 

ทั้งนี้ AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งในประเทศไทยและสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซียและเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกมในประเทศไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และอินโดนีเซีย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising