×

‘BBIK’ เล็งขาย IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น เข้าเทรดกระดาน mai ภายในกันยายนนี้ ชูจุดแกร่งให้บริการที่ปรึกษาแบบ One Stop Service

31.08.2021
 • LOADING...
BBIK

บมจ.บลูบิค กรุ๊ป หรือ BBIK เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น ในกลางเดือนกันยายน และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนเดียวกัน เงินระดมทุนนำไปเสริมทัพบุคลากร พร้อมชูจุดแกร่งคือการเป็นผู้บริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่วางกลยุทธ์ถึงขั้นตอนปฏิบัติ

 

ทั้งนี้ BBIK เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีครบวงจร ปัจจุบันมี 5 บริการหลัก ได้แก่ 

 

 1. บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting)
 2. บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO)
 3. บริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery)
 4. บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & Advanced Analytics) 
 5. บริการด้านทรัพยากรบุคคลชั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที (IT Staff Augmentation)

 

พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BBIK เปิดเผยว่า ในปี 2564 ประเมินภาพรวมตลาด Digital Transformation ในประเทศไทย จะมีมูลค่ารวม 280,000 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 442,000 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตของ GDP เฉลี่ยปีละ 0.4% (อ้างอิงจากข้อมูลของ Microsoft และไอดีซี เอเชียแปซิฟิก) สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของตลาดโลก ซึ่งในปี 2563 มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 469,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,009,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 16.5% ต่อปี (ข้อมูลจาก MarketsandMarkets) 

 

การขยายตัวของตลาดสืบเนื่องมาจากบริษัทต่างๆ เห็นถึงความจำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่ดิจิทัล ส่งผลให้การใช้งานระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things: IoT), Big Data และเทคโนโลยีคลาวด์ มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น โดยมีโควิดเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในองค์กรเพื่อรับมือกับกระแสดิสรัปชันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

 

BBIK จึงวางแผนขยายธุรกิจเพื่อการเติบโต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเป็นบริษัทคอนซัลต์ด้าน Digital Transformation ชั้นนำแบบครบวงจร ได้แก่

 

 1. การเพิ่มบุคลากรและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ตลอดจนวางแผนพัฒนาศูนย์การพัฒนาทักษะ (Learning Academy Center)
 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Software as a Service: SaaS) รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development Center)
 3. เสริมศักยภาพการบริหารจัดการภายใน ผ่านการยกระดับระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร
 4. ขยายพื้นที่สำนักงานรองรับการเพิ่มบุคลากร
 5. ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและมีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตและรับมือความผันผวนของตลาด
 6. เสริมศักยภาพด้านเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 

 

โดยการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นก้าวแห่งการสร้างพัฒนาการอันสำคัญแก่ BBIK 

 

“นอกจากการให้บริการที่ครบวงจร บริษัทยังเดินหน้าขยายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในการนำเทคโนโลยีมาช่วยทรานส์ฟอร์มองค์กร โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (ORBIT) เพื่อเติมเต็มนวัตกรรมและศักยภาพด้านดิจิทัลสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ORBIT เป็น 50 ล้านบาท เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับ OR ในอนาคต รวมถึงยกระดับเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมค้าปลีก” พชรกล่าว

 

พายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า BBIK ถือเป็นหุ้นที่ปรึกษาด้านการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) รายแรกในไทย ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยี มีจุดเด่นด้านผลการดำเนินงานย้อนหลังที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้และผลกำไร มีพอร์ตลูกค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ และมีโอกาสขยายตัวอีกมากจากเมกะเทรนด์ จึงส่งผลให้ BBIK เป็นหุ้นอีกตัวที่มีศักยภาพเติบโตสูงและน่าจับตามอง 

 

โดย BBIK ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ปัจจุบันแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว หลังจากนี้จะร่วมกันกำหนดวันที่เหมาะสมในการเสนอขาย IPO และคาดว่าจะนำ BBIK เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนกันยายนนี้

 

ทั้งนี้ BBIK มี บล.หยวนต้า และ บล.กสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Lead Underwriter) 

 

ศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน BBIK กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปี 2561-2563 เติบโตก้าวกระโดด BBIK มีรายได้จากการขายและบริการ 132.76 ล้านบาท 184.94 ล้านบาท และ 200.53 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 22.90% และมีกำไรสุทธิ 19.22 ล้านบาท 31.71 ล้านบาท และ 44.29 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 51.8% เนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ต้องการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 

ขณะที่ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2564 BBIK มีรายได้จากการขายและบริการ 126.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิ 30.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิที่ 23.67% โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเติบโตของธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) ธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting) และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & Advanced Analytics)

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising