×

บ้านปูฯ กับเปลวไฟแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันดับ ภายใต้พันธสัญญาใหม่ Our Way In Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน [Advertorial]

27.11.2018
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

6 MINS READ
  • เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกที่เปลี่ยนไป บ้านปูฯ จึงปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวพันธสัญญาใหม่ ‘Our Way In Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน’ ซึ่งมาพร้อมกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • Banpu Heart คือค่านิยมชุดใหม่ของบ้านปูฯ ที่ประกอบไปด้วย Passionate ใจรัก Innovative สร้างสรรค์ และ Committed มุ่งมั่นยืนหยัด เพื่อตอบรับกับทิศทางใหม่ที่เกิดขึ้น
  • “สำหรับบ้านปูฯ ความท้าทายด้านพลังงานในยุคปัจจุบันคือการสร้างสมดุลระหว่างพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานทดแทน เพื่อให้สามารถส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพได้อย่างต่อเนื่อง (Reliable) ในราคาที่สมเหตุสมผล (Affordable) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly)” สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยมุมมองความท้าทายต่อไปของบ้านปูฯ

เป็นเวลากว่า 35 ปีแล้วที่เปลวไฟบนโลโก้ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ลุกโชนและสาดแสงสว่างไปสู่เส้นทางใหม่ๆ ในการบุกเบิกธุรกิจพลังงานจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกได้อย่างสง่างาม

 

ภายใต้เปลวไฟแห่งความสำเร็จของบ้านปูฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นแล้วว่าความเชื่อมั่นใน ‘แบรนด์บ้านปูฯ’ และ ‘วัฒนธรรมองค์กร’ ที่แข็งแกร่งคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่พาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แต่วันนี้เมื่อโลกเปลี่ยนไป ความต้องการด้านพลังงานของผู้คนในประเทศต่างๆ เริ่มเปลี่ยนแปลง ความท้าทายใหม่ๆ คือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องเผชิญหน้าในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน บ้านปูฯ จึงไม่อาจอยู่นิ่งๆ แล้วรอวันที่เปลวไฟค่อยๆ ดับ

 

บ้านปูฯ ในวันนี้จึงโหมเร่งเติมเชื้อเพลิงแห่งความมุ่งมั่นอีกครั้งเพื่อให้เปลวไฟที่กำลังลุกโชนยังคงส่องประกายต่อไป และเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจพลังงานในระดับโลก

 

 

บ้านปูฯ ปิดงบไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ได้อย่างสวยงาม โดยสามารถสร้างรายได้จากการขายรวม 965 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 31,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8,078 ล้านบาท คิดเป็น 34% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในด้านของกำไรในไตรมาสที่ผ่านมา บ้านปูฯ สามารถทำกำไรสุทธิรวม 76 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,506 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกที่แท้จริง

 

แม้ผลประกอบการจะบ่งบอกถึงความสำเร็จที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างนั้น ในอนาคตบ้านปูฯ ก็ยังมีความท้าทายมากมายรออยู่ข้างหน้า โดยเฉพาะเมกะเทรนด์ที่สำคัญ 3 ทิศทางที่กำลังเป็นแนวทางใหม่ของบริษัทชั้นนำทั้งหลายของโลก ซึ่งประกอบไปด้วย ความต้องการพลังงานสะอาด (Clean Energy) การบริหารห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลง (Supply Chain Management) และการเชื่อมโยงผ่านดิจิทัล (Digital Connectivity)

 

เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่นี้ บ้านปูฯ จึงปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวพันธสัญญาใหม่ ‘Our Way In Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน’ ซึ่งมาพร้อมกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

นอกจากพันธสัญญาใหม่ที่เป็นเสมือนคบเพลิงส่องนำทางให้กับบ้านปูฯ ในวันข้างหน้าแล้ว โฉมหน้าของเปลวเพลิงและโลโก้ของบ้านปูฯ ยังมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับพันธกิจดังกล่าวด้วย โดยเป็นการเพิ่มสีสัน ใส่อัตลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด์ เพื่อสะท้อนความกระฉับกระเฉง ความปราดเปรียว และสิ่งใหม่ๆ ที่บ้านปูฯ กำลังจะส่งมอบให้แก่ตลาดพลังงานโลก

 

 

จาก Banpu Spirit สู่ Banpu Heart ค่านิยมใหม่ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

แม้วันนี้ Banpu Spirit ซึ่งเป็นค่านิยม 4 ประการ (Integrity, Care, Innovation, Synergy) ที่องค์กรแห่งนี้ยึดถือมาโดยตลอดกำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยหลอมรวมให้เป็น Banpu Heart ค่านิยมชุดใหม่ที่ประกอบไปด้วย Passionate ใจรัก Innovative สร้างสรรค์ และ Committed มุ่งมั่นยืนหยัด เพื่อตอบรับกับทิศทางใหม่ที่เกิดขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนก็คือ ดีเอ็นเอหลักขององค์กรที่ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะผ่านเวลาไปนานแค่ไหนก็ตาม

 

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ THE STANDARD หลังการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญขององค์กรว่า

 

“Banpu Heart เป็นค่านิยมชุดใหม่ที่เราประกาศใช้พร้อมๆ กับวันที่ปรับโฉมแบรนด์ ชุดค่านิยมใหม่นี้ประกอบด้วย Passionate ใจรัก Innovative สร้างสรรค์ และ Committed มุ่งมั่นยืนหยัด ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรดั้งเดิมมาประมวลใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ใหม่โดยที่ยังไม่ลืมใจความสำคัญ ซึ่งคือการยึดมั่นในความถูกต้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรพร้อมก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกที่มีความรับผิดชอบและพร้อมพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

 

 

ช่วงเวลาที่ผ่านมา สมฤดียอมรับว่ามีความท้าทายอย่างมากสำหรับธุรกิจพลังงานที่ความต้องการใช้พลังงานทดแทนกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถึงอย่างนั้นพลังงานเชื้อเพลิงหลักอย่างถ่านหินก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเทศที่มีความต้องการใช้พลังงานจำนวนมากในการพัฒนาอุตสาหกรรม เหตุผลด้านต้นทุนราคาที่เหมาะสมและความมีเสถียรภาพของพลังงานในกลุ่มนี้ยังทำให้ความต้องการที่เคยมียังคงอยู่ ซึ่งในอนาคตบ้านปูฯ ก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป สมฤดีฉายภาพวิสัยทัศน์ต่อจากนี้ของบ้านปูฯ ให้เราเห็นว่า

 

“สำหรับบ้านปูฯ ความท้าทายด้านพลังงานในยุคปัจจุบันคือการสร้างสมดุลระหว่างพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานทดแทน เพื่อให้สามารถส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพได้อย่างต่อเนื่อง (Reliable) ในราคาที่สมเหตุสมผล (Affordable) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly)

 

“และเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน บ้านปูฯ ไม่หยุดที่จะประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานให้สะอาดและชาญฉลาดมากกว่าที่เคย ซึ่งนี่นับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และความยั่งยืนในการส่งมอบโซลูชันด้านพลังงานอย่างครบวงจร”

 

ชัดเจนว่าการก้าวสู่การเป็น ‘ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร’ อย่างแท้จริงคือเส้นทางที่บ้านปูฯ กำลังจะเดินต่อไปในอนาคต

 

 

‘คนบ้านปูฯ’ เชื้อเพลิงสำคัญ กุญแจสู่ความสำเร็จ

นอกเหนือไปจากกลยุทธ์ Greener & Smarter และพันธกิจใหม่แล้ว อีกหนึ่งเชื้อเพลิงสำคัญที่ช่วยให้บ้านปูฯ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในฐานะผู้นำด้านพลังงานแบบครบวงจรของภูมิภาคคือ คนบ้านปูฯ ที่ถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่นสูง มีความเป็นมืออาชีพ และทำงานบนหลักบรรษัทภิบาลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 

“คนบ้านปูฯ ไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศใดก็ตาม จะต้องสามารถร่วมมือประสานพลังและจุดแข็งที่หลากหลายของพวกเราเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ โดยมีวัฒนธรรมองค์กร หรือ Banpu Heart เป็นรากฐานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวบ้านปูฯ ทุกคน

 

“เราให้ความสำคัญกับการเดินหน้าธุรกิจด้วยการผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจ (Stronger Integration) จากธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานและทักษะการทำงานของพนักงาน”

 

ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทย แต่วัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ กลับมุ่งเน้นการหลอมรวมคนจากวัฒนธรรมและค่านิยมที่หลากหลาย ทำให้ทุกประเทศที่บ้านปูฯ ไปบุกเบิกธุรกิจพลังงานเต็มไปด้วยเรื่องราวของความสำเร็จที่ผ่านมา

 

“บ้านปูฯ เล็งเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และในวันนี้เราได้หล่อหลอมข้อดีของวัฒนธรรมตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงานด้านต่างๆ และวัฒนธรรมในแบบโปรแอ็กทีฟมาผนวกเข้ากับวัฒนธรรมตะวันออกที่มีจุดเด่นอยู่ที่การมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ระยะยาว ความอดทนอดกลั้น การทุ่มเททำงานหนัก การให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมถึงความจงรักภักดี ทั้งยังหล่อหลอมความหลากหลายทางเชื้อชาติของพนักงานกว่า 5,700 คนทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้อย่างที่ตั้งมั่นเอาไว้”

 

ทั้งหมดนี้คือจุดแข็งของบ้านปูฯ ซึ่งทำให้เราเชื่อว่าต่อให้อนาคตจะมีความท้าทายเข้ามาในรูปแบบไหน สุดท้ายเปลวไฟของบ้านปูฯ ก็ยังคงจะลุกโชนต่อไปอีกนานนับจากนี้

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories