×

เริ่มวันนี้ 1 มิ.ย. แบน 2 สารพิษ พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส เพื่อสุขภาพประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
01.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (1 มิถุนายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 โดยไม่ขยายเวลาการแบนสารพิษทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว เพราะทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเราต้องทำให้เกษตรกรปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย และประเทศไทยมีอาหารที่ปลอดภัย

 

ซึ่งคำว่า ‘วัตถุอันตรายชนิดที่ 4’ คือวัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เราจะไม่เห็นการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสในประเทศไทยอีกต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืชในการประกอบการเกษตรกรรม ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายดังกล่าวแก่ผู้ขายที่ซื้อมาภายใน 90 วัน หรือไม่เกินวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ส่วนผู้ขายต้องรับคืนจากผู้ซื้อ แล้วรวบรวมข้อมูลการครอบครอง ส่งให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรภายใน 120 วัน หรือไม่เกินวันที่ 28 กันยายน 2563

 

ขณะที่วัตถุอันตรายไกลโฟเซตที่เกษตรกรยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่นั้น ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

 

ส่วนสารทดแทน กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมสารทดแทนรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติไว้แล้ว เพื่อรองรับผลกระทบที่จะมีต่อเกษตรกร ขอให้มั่นใจว่า การห้ามใช้สารเคมีดังกล่าว เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories