×

4 ธนาคารไทย ไทยพีบีเอส ประกาศให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบ PM2.5 ทำงานที่บ้าน กสร. ชี้ทำได้ ขึ้นอยู่กับประเภทงาน

โดย THE STANDARD TEAM
01.02.2019
  • LOADING...

เมื่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน PM2.5 ในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น 4 ธนาคารยักษ์ใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงไทย รวมถึงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงพร้อมใจกันประกาศให้บุคลากรในสังกัดที่ได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศสามารถหยุดพักทำงานที่บ้านได้ระหว่างนี้ชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ – ให้พนักงานที่ตั้งครรภ์ พนักงานที่มีโรคประจำตัวและต้องเลี่ยงฝุ่น พนักงานที่มีบุตรวัยทารกหรือบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตทำงานที่บ้านตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 

2. ธนาคารกสิกรไทย – ให้พนักงานที่ตั้งครรภ์ พนักงานที่มีโรคประจำตัวและต้องเลี่ยงฝุ่น พนักงานที่ต้องดูแลบุตร แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตทำงานที่บ้านระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562

 

3. ธนาคารธนชาต – ให้พนักงานที่ตั้งครรภ์ พนักงานที่มีโรคประจำตัวและต้องเลี่ยงฝุ่น พนักงานที่ต้องดูแลบุตร แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตทำงานที่บ้านระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562

 

4. ธนาคารกรุงไทย – ให้พนักงานที่ตั้งครรภ์ พนักงานที่มีโรคประจำตัวและต้องเลี่ยงฝุ่น สามารถหยุดทำงานที่บ้านได้โดยไม่ถือเป็นวันลาระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2562

 

5. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส – ให้พนักงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ่นละออง สามารถลาหยุดทำงานที่บ้านโดยไม่ถือเป็นวันลาครั้งละไม่เกิน 2 วัน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562

 

ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ชี้แจงในประเด็นที่ลูกจ้างขอทำงานที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคมที่ผ่านมาว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำและนายจ้างด้วย โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับสภาพการทำงาน


นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า “กสร. เห็นว่าแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานหรือประเภทของสถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างทำว่าสามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้หรือไม่ กรณีที่เป็นงานเกี่ยวกับการผลิต ประกอบ หรือต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร การให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านคงไม่สามารถดำเนินการได้ หากลักษณะงานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวข้องกับเอกสารหรืองานอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน นายจ้างก็สามารถให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านได้”

 

นายสมบูรณ์กล่าวทิ้งท้ายว่าในกรณีที่สถานประกอบกิจการไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านได้ กสร. ขอให้นายจ้างจัดหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมถึงระหว่างการเดินทางไปกลับจากที่พักและที่ทำงานด้วย และขอให้ลูกจ้างสวมใส่หน้ากากอนามัยที่นายจ้างจัดให้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกจ้างเอง

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories